En dommer med lang fartstid i New York blir den uavhengige tredjeparten som skal gjennomgå dokumentene FBI beslagla på Donald Trumps eiendom Mar-a-Lago. Mange av dokumentene er topphemmelige og graderte, og justisdepartementet har sterkt motsatt seg prosessen. Foto: Jon Elswick / AP / NTB
En dommer med lang fartstid i New York blir den uavhengige tredjeparten som skal gjennomgå dokumentene FBI beslagla på Donald Trumps eiendom Mar-a-Lago. Mange av dokumentene er topphemmelige og graderte, og justisdepartementet har sterkt motsatt seg prosessen. Foto: Jon Elswick / AP / NTB

New York-dommer skal gå gjennom dokumentene FBI beslagla fra Mar-a-Lago

En dommer med lang fartstid i New York skal opptre som en uavhengig ekspert og gå gjennom dokumentene FBI beslagla fra Donald Trumps eiendom Mar-a-Lago.

Valget har falt på Raymond Dearie, som i flere år var justitiarius for den føderale domstolen i Brooklyn. Både justisdepartementet og ekspresidentens medarbeidere har sagt at de ville være fornøyde med ham.

Dommer Aileen Cannon i Atlanta, som ble nominert av Trump, avviser også en forespørsel fra justisdepartementet om å oppheve det midlertidige forbudet hun har beordret mot bruk av de graderte dokumentene som ble beslaglagt i etterforskningen av ekspresidenten fram til gjennomgangen er fullført.

Samtidig gir hun Dearie fullt innsyn i dokumentene, selv om justisdepartementet har sagt at tredjeparten ikke bør få tilgang til de graderte dokumentene. Det ventes at departementet anker kjennelsen til en føderal ankedomstol.

Stort beslag

Dearie får ansvar for å gå gjennom dokumentene som ble beslaglagt i ransakingen av Mar-a-Lago 8. august, og for å filtrere ut dem som kan være dekket av presidentens fritak fra gjeldende innsynslover i saker der dette trengs.

Det er ikke klart hvor lang tid dette vil ta, men prosessen med å utnevne en slik tredjepart, som justisdepartementet har motsatt seg, har allerede forsinket etterforskningen.

Justisdepartementet etterforsker oppbevaringen av topphemmelig materiale og andre graderte dokumenter ved Mar-a-Lago etter at Trump forlot Det hvite hus. FBI sier at de fant mer enn 11.000 dokumenter der, blant dem 100 som var merket som graderte.

Justisdepartementet motsetter seg

Departementet mener utnevnelsen av tredjeparten er unødvendig.

De sier at de allerede har gått gjennom dokumentene, og at Trump ikke har noen rett til innsynsfritaket, som vanligvis gir presidenten mulighet til å tilbakeholde sensitiv informasjon fra offentligheten og Kongressen.

Det hele vil trolig forsinke departementets etterforskning av hvorfor strengt hemmelig informasjon ble oppbevart i Trumps privatbolig i Florida, og om Trump og hans folk forsøkte å hindre etterforskningen, men det vil neppe påvirke utfallet av saken.

Trump etterforskes nå for mulige brudd på spionasjeloven. Han avviser at han har gjort noe ulovlig og sier han er utsatt for en heksejakt. Ekspresidenten hevder at dokumentene som ble beslaglagt, var avgradert.