Mot EU-enighet om grønn skatt på tungtrafikk

EU er i ferd med å innføre en grønn skatt på tungtransporten gjennom Europa. For første gang kan lyd- og luftforurensning fra lastebiler bli beskattet.

Etter to år med stillstand ser EUs transportministre nå ut til å være enige om å introdusere prinsippet om at den som forurenser, skal betale for det. Fredag samlet ministrene seg i Luxembourg for å diskutere den nye miljøavgiften.

– Det belgiske formannskapet tror man kommer fram til en politisk enighet om dette, sier en EU-diplomat til nyhetsbyrået AFP.

Beregninger viser at dagens avgifter som i gjennomsnitt er mellom 15 og 25 eurocent per kilometer, vil øke med 3-4 cent.

Eurovignett-direktivet omfatter 15.000 kilometer av Europas veistrekninger. Det gir medlemslandene mulighet til å fastsette avgifter for å vedlikeholde og forbedre infrastrukturen. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2