HVAL: Siden desember har ni døde hvaler drevet i land i New York og New Jersey. Miljøorganisasjonene setter det i sammenheng med utbygging av havvind i området. Dette er en knølhval som drev i land i Brigantine New Jersey fredag 13. januar i år. Foto: Wayne Parry / AP / NTB
HVAL: Siden desember har ni døde hvaler drevet i land i New York og New Jersey. Miljøorganisasjonene setter det i sammenheng med utbygging av havvind i området. Dette er en knølhval som drev i land i Brigantine New Jersey fredag 13. januar i år. Foto: Wayne Parry / AP / NTB
USA

Miljøvernere ber om stans i havvindprosjekt

Samtidig som et stort havvindprosjekt bygges utenfor New Jersey, driver døde hvaler i land.

Nylig drev flere døde hvaler i land på strendene nordøst i USA. Det har ført til politisk splittelse, og truer ett av president Joe Bidens kraftmål, skriver den amerikanske avisen Politico.

USA vil produsere 30 gigawatt fra havvind innen 2030, strøm nok til elleve millioner hjem.

Samtidig som utbyggingen forberedes, har den ene døde hvalen etter den andre drevet i land på kysten.

Knyttes til havvindprosjekt

Norske politikere planlegger i likhet med USAs president storsatsing på vindkraft til havs. Regjeringen skriver på sine nettsider at Norge skal bli en ledende nasjon innenfor havvind.

Havforskningsinstituttet har påpekt at det er hull i kunnskapen om effekten av vindkraft i havet.

Akkurat nå må vi satse stort for at utviklingen av vindturbiner ikke går mye fortere enn forskningen på hvordan det påvirker miljøet, sier forsker Karen de Jong ved Havforskningsinstituttet til TV 2.

– Akkurat nå går utviklingen av vindturbiner mye fortere enn forskningen på hvordan det påvirker miljøet, sier forsker Karen de Jong ved Havforskningsinstituttet til TV 2.

STRØM: Den første strømmen fra norsk havvind ble i november levert fra havvindparken Hywind Tampen. Vindkraftverket er fremdeles under oppføring. Foto: Bjørnar Morønning / NTB
STRØM: Den første strømmen fra norsk havvind ble i november levert fra havvindparken Hywind Tampen. Vindkraftverket er fremdeles under oppføring. Foto: Bjørnar Morønning / NTB

I USA er det nå splid om havvindprosjektet har skyld i at hvalene strander. Utbyggingen forberedes med sonarkartlegging av havbunnen utenfor New Jersey og New York.

Organisasjonen Aksjon rent hav (Clean Ocean Action) tror at de døde hvalene ikke er noen tilfeldighet. De med flere krever nå full stopp for i all utbygging av havvindprosjekter i regionen til grundige undersøkelser er gjort.

Mangler bevis

Cindy Zipf, leder i Aksjon rent hav, har i årevis ment at føderale myndigheter ikke har undersøkt konsekvensene av den omfattende havvindsatsingen som er under oppseiling.

Det er ikke bevist at hvalenes død er en følge av havvindarbeidet, men det er heller ikke noen forklaring på hvorfor hvalene dør i området.

I Norge har Havforskningsinstituttet gått ut med flere mulige utfordringer de vil kartlegge i forskningsprosjekter, og ett av punktene handler om støy: Støy i havet kan være særlig forstyrrende for hval, fisk og andre marine organismer som kommuniserer med lyd.

– Så langt har det ikke vært bevist noen sammenheng mellom havvind og hvalstrandinger, men det er noe man må finne ut av om faktisk er mulig, sier de Jong.

Foreløpig er det lite som tyder på at vindturbiner i drift lager støy som når langt nok til å forstyrre hvaler i nevneverdig grad, sier de Jong. Effekten av støy under utbygging er mer usikker.

– Vi vet at høy lyd kan skremme hval og skade hørsel, og derfor tilråder Havforskningsinstituttet støydempende tiltak under utbyggingen, sier de Jong.

Splittet miljøbevegelse

Det amerikanske byrået for havenergi gikk forrige uke hardt ut mot påstandene om at havvind skal være årsaken til hvaldøden.

– Det finnes ikke noe bevis for at konstruksjonene fører til at det dør flere hvaler. Den typen lydundersøkelser som blir utført av offshore-vindselskapene har ikke vært knyttet til hvalene som driver i land, sier de.

Havvindforkjempere fra New Jersey peker ifølge Politico på at det ikke finnes noen påvist forbindelse mellom hvaldøden og havvindutbyggingen.

Her hjemme er også miljøbevegelsen splittet. Miljøvernforbundet er for eksempel klart i mot havvind, mens Naturvernforbundet med 13 andre organisasjoner i fjor signerte et opprop til Stortinget om at utbyggingen må ta hensyn til naturen.

Klimaendringene er en velkjent trussel mot hval og annet liv i havet, og ren vindenergi bidrar til å redusere klimaendringene, påpeker deler av miljøbevegelsen.

Den norske regjeringens mål er å få på plass 30 gigawatt havvind innen 2040, primært i tilknytning til norsk sokkel. I november leverte for første gang den norske havvindparken Hywind Tampen strøm til norsk sokkel.