Lekket dansk trusselrapport: Spår en ny kald krig

– Mens Norge i sin etterretning lenge har sett dette komme, har Danmark endelig erkjent trusselen Russland utgjør, sier forsvarsanalytiker og tidligere dansk major, Hans Peter Michaelsen.

LEKKET RAPPORT: TV 2 Danmark har fått adgang til en etterretningsrapport som først kommer ut senere i september. Den tegner et meget dystert bilde over den geopolitiske situasjonen. Foto: TV 2 Danmark
LEKKET RAPPORT: TV 2 Danmark har fått adgang til en etterretningsrapport som først kommer ut senere i september. Den tegner et meget dystert bilde over den geopolitiske situasjonen. Foto: TV 2 Danmark

Med formål om å kartlegge den utenriks- og sikkerhetspolitiske situasjonen for Danmark frem mot 2035, nedsatte den danske regjeringen en analysegruppe i 2020 - ledet av ambassadør Michael Zilmer-Johns.Rapporten skal legge selve grunnlaget for regjeringens avgjørelser vedrørende strategi og budsjett for det danske forsvaret, og skal fremlegges i løpet av september.Men