LEKKET RAPPORT: TV 2 Danmark har fått adgang til en etterretningsrapport som først kommer ut senere i september. Den tegner et meget dystert bilde over den geopolitiske situasjonen. Foto: TV 2 Danmark
LEKKET RAPPORT: TV 2 Danmark har fått adgang til en etterretningsrapport som først kommer ut senere i september. Den tegner et meget dystert bilde over den geopolitiske situasjonen. Foto: TV 2 Danmark

Lekket dansk trusselrapport: Spår en ny kald krig

– Mens Norge i sin etterretning lenge har sett dette komme, har Danmark endelig erkjent trusselen Russland utgjør, sier forsvarsanalytiker og tidligere dansk major, Hans Peter Michaelsen.

Med formål om å kartlegge den utenriks- og sikkerhetspolitiske situasjonen for Danmark frem mot 2035, nedsatte den danske regjeringen en analysegruppe i 2020 – ledet av ambassadør Michael Zilmer-Johns.

Rapporten skal legge selve grunnlaget for regjeringens avgjørelser vedrørende strategi og budsjett for det danske forsvaret, og skal fremlegges i løpet av september.

Men TV 2 Danmark fikk tilgang til et lekket utkast allerede 1. september. Utkastet varsler om stor geopolitisk usikkerhet og uro. Nærmere bestemt en ny kald krig, med et nytt jernteppe som vil dele Europa i to.

Mens hverken Zilmer-Johns eller den danske regjering vil kommentere det lekkede utkastet til media, er eksperter ikke vage i sine uttalelser:

– Rapporten er dyster, men realistisk, sier forsvarsanalytiker og tidligere dansk major, Hans Peter Michaelsen.

UROVEKKENDE: Professor Rasmus Brun Pedersen mener rapporten er urovekkende, og at den bør vektlegges i fremtidige beslutningsprosesser i Danmark. Foto: foto: Lars Kruse, AU Foto
UROVEKKENDE: Professor Rasmus Brun Pedersen mener rapporten er urovekkende, og at den bør vektlegges i fremtidige beslutningsprosesser i Danmark. Foto: foto: Lars Kruse, AU Foto

– Den er direkte og klart skrevet, og dens advarsler bør vektlegges fremover, sier Rasmus Brun Pedersen, professor i statsvitenskap ved Aarhus universitet.

Hva var den kalde krigen?

Den kalde krigen er en betegnelse på spenningstilstanden som oppstod mellom øst og vest etter andre verdenskrig, med Sovjetunionen og USA som hovedmotstandere. Grensen mellom øst og vest gikk gjennom Tyskland, og ble kalt jernteppe.

Den kalde krigen kjennetegnes ved at det aldri kom til militær konfrontasjon mellom supermaktene, men ble preget av oppbygging av militærallianser, opprustning, trusler om krig og av ideologiske motsetninger.

Den kalde krigen var likevel flere ganger nær å bli en militær konfrontasjon, som under Cubakrisen i 1962.

Kilde: Store norske leksikon

– Et svekket Russland, er ikke et mindre farlig Russland

Både Hans Peter Michaelsen og Rasmus Brun Pedersen har lest den lekkede rapporten. De mener begge at den gir et tydelig og nøkternt bilde, men viser til at tonen i språket nok vil gjøres mer diplomatisk før offentliggjøring.

Særlig urovekkende lesing fra rapporten, mener ekspertene er at selv om krigen i Ukraina langt fra går slik Russlands president Vladimir Putin forventet, skal en ikke kimse av hva Russland er kapabel til. For som dansk TV 2 refererer fra utkastet:

«Et svekket Russland, vil ikke være et mindre farlig Russland».

DOKUMEMERTE MASSEGRAV: TV 2 sitt team i Ukraina, fotograf Simen Askjer og reporter Bent Skjærstad, ble fredag 16.september vitne til hva russiske styrker har gjort under okkupasjon av nå frigjorte Izium. Der ble det funnet en massegrav.
DOKUMEMERTE MASSEGRAV: TV 2 sitt team i Ukraina, fotograf Simen Askjer og reporter Bent Skjærstad, ble fredag 16.september vitne til hva russiske styrker har gjort under okkupasjon av nå frigjorte Izium. Der ble det funnet en massegrav. Foto: Oleksandr Techynsky
445: I massegraven i den tidligere russisk-okkuperte byen Izium, ble det funnet 445 personer, deriblant barn. Ukrainske myndigheter jobber med å obdusere og identifisere alle. Foto: Bent Skjærstad / TV 2
445: I massegraven i den tidligere russisk-okkuperte byen Izium, ble det funnet 445 personer, deriblant barn. Ukrainske myndigheter jobber med å obdusere og identifisere alle. Foto: Bent Skjærstad / TV 2

– Velbegrunnet atomfrykt

Utkastet fremlegger, ifølge dansk TV 2, at «til tross for massive sanksjoner og en svekket økonomi, vil Russland fortsatt kunne gjenoppbygge det russiske militæret og særlig med sin atomslagsstyrke kunne true europeisk sikkerhet».

– Vi er tilbake i samme retorikk som under den kalde krigen, men den kalde krigen var mer forutsigbar. Det er skremmende at Russland er like farlige selv om de er svakere, og at det vil gjenspeiles i de angrep de utfører i Ukraina sier Rasmus Brun Pedersen.

BEKYMRET: Forsvarsanalytiker og tidligere dansk forsvarsmajor, Hans Peter Michalesen, sammenligner alvoret i situasjonen verden nå står i med Cuba-krisen. Foto: Privat
BEKYMRET: Forsvarsanalytiker og tidligere dansk forsvarsmajor, Hans Peter Michalesen, sammenligner alvoret i situasjonen verden nå står i med Cuba-krisen. Foto: Privat

– Jeg har ikke selv opplevd Cuba-krisen, men dette er den mest alvorlige krisen siden det. Det råder en enorm sikkerhetspolitisk usikkerhet, som også inneholder en godt begrunnet atomfrykt nå, sier Hans Peter Michaelsen.

Alexander Dugin, den russiske professoren som flere regner som hjernen bak Russlands krigføring, uttalte nylig at sannsynligheten for å bruke atomvåpen øker. Dette begrunnet Dugin med at «Vesten presser Russland inn i en tredje verdenskrig».

DUGIN: Alexander Dugin omtales ofte som Putins hjerne for krigføringen i Ukraina. Foto: Dmitry Serebryakov / AP
DUGIN: Alexander Dugin omtales ofte som Putins hjerne for krigføringen i Ukraina. Foto: Dmitry Serebryakov / AP

– Allianser og etterretning blir mer viktig

– Fiendebildet var mer tydelig under den kalde krigen. Dermed blir etterretning, slik som Zilmer-rapporten, stadig mer nødvendig, påpeker professor Brun Pedersen.

Parallelt blir allianser og samarbeid mer avgjørende, mener professoren:

– Det er et sterkt ønske i Danmark om et tettere nordisk samarbeid om forsvar og sikkerhetspolitikk. Det blir viktig at Finland og Sverige blir medlem av NATO.

NATO: Generalsekretær i NATO, Jens Stoltenberg. Foto: Bernat Armangue
NATO: Generalsekretær i NATO, Jens Stoltenberg. Foto: Bernat Armangue

Kina blir en utfordring

Torsdag 15. september møttes Kina og Russland til et toppmøte for Shanghai Cooperation Organization i Usbekistan, hvor Putin hyllet Kina med følgende uttalelse til president Xi Jinping:

«Vi verdsetter den balanserte posisjonen til våre kinesiske venner når det kommer til Ukraina-krisen».

Den lekkede danske rapporten presiserer utfordringene det skaper for Vesten at Russland har en mektig venn i Kina:

«Kina vil være verdens suverent største økonomi, samt på teknologisk høyde med USA i 2035. Dermed vil Kina være immun mot økonomisk og politisk press fra Vesten, hvilket også gjør situasjonen i Taiwan vanskeligere for Vesten å ha en nevneverdig påvirkning på».

Kina som i likhet med Russland allerede besitter et betydelig arsenal av atomvåpen vil, basert på rapporten, også trolig bygge opp sitt forsvar ytterligere.

Den danske rapporten identifiserer også Kina og Russland som primære trusler for destruktive cyberangrep, og trekker frem eksempelet som hvordan Russland påvirket det amerikanske valget i 2016 og 2020.

Norge har opplevd flere cyberangrep fra Russland i nyere tid, både mot private aktører som matprodusenten Nortura, men også offentlige etater som da Russland utførte datainnbrudd på Stortinget i 2020.

– Norge har sett dette komme

Hans Peter Michaelsen tror ikke den danske etterretningsrapporten vil komme som en overraskelse på Norge.

– Jeg har fulgt debatten, men også de offentlige dokumenter som har kommet fra norsk etterretning. Det er tydelig at Norge har vært bevisst om den økte trusselen Russland utgjør og har handlet deretter, mens Danmark ikke har ansett den reelle trusselen, sier Michaelsen og slår fast:

– Jeg håper Zilmer-rapporten vil sette mer fart i forsvarspolitiske drøftelser og strategier, som igjen kan gi en høyere prioritet i Folketinget og en større sikkerhetspolitisk bevissthet blant det danske folk.

– Det er viktig at Danmark når NATO sitt BNP-mål på to prosent og følgelig oppjusterer fra 1,5 prosent BNP. Ellers vil det med tiden bli synlig at Danmark ikke bærer sitt lass, tilføyer Michaelsen.

EKSPERT: Tom Røseth er hovedlærer ved forsvarets høgskole, og har selv gjort flere vurderinger av norske trusselrapporter. Foto: Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2
EKSPERT: Tom Røseth er hovedlærer ved forsvarets høgskole, og har selv gjort flere vurderinger av norske trusselrapporter. Foto: Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

– Lekkasjer skaper uro i Danmark

Hverken Forsvaret, Forsvarsdepartementet, Justisdepartementet eller PST ønsker å kommentere den lekkede danske rapporten, eller uttalelser vedrørende norsk etterretning, overfor TV 2.

TV 2 vises til Norges egne etterretningsrapporter og blir minnet om at neste nasjonale trusselvurdering vil publiseres i februar 2023.

Tom Røseth, professor ved Forsvarets høgskole, står derimot fritt til å kommentere, men anser dog ikke lekkede etterretningsrapporter som uproblematiske.

– Danmark har hatt problematiske år med en rekke lekkasjer fra etterretningstjenesten til journalister. Det har skapt misnøye og politisk uro, bemerker Røseth.

– Blir det en kald krig?

Tom Røseth har selv evaluert flere av de offentliggjorte norske etterretningsrapportene. Han sier seg enig i at Norge de siste årene stadig har blitt mer årvåken om hvilken trussel Russland utgjør.

På spørsmål om rapportens spådommer om en ny kald krig, er Røseth klar i sin tale:

– Det er en fare for en ny kald krig. Det avgjørende vil være hva som blir utfallet i Ukraina. Det som er sikkert er at Russland vil fortsette å skape problemer og utfordre våre, Vestens, liberale verdier.

– Med tanke på de militære angrepene i Ukraina og hvordan Vesten med NATO i spissen er involvert, har det ikke allerede blitt en varm krig?

– Det er en varm krig nå mellom Ukraina og Russland, hvor Vesten er indirekte involvert med militær- og økonomisk støtte, sier Røseth og redegjør:

– Når det går fra en varm til en kald stillingskrig vil, historisk sett, være når en får en fredsavtale hvor begge parter er sterkt misfornøyde. Da har du en perfekt grobunn for en vedvarende konflikt mellom Russland og Vesten.

Mener Russland bløffer om atomkrig

– Hvor reell er Russlands trusler om atomvåpen?

– Som under den kalde krigen, er det rasjonelle aktører på begge sider som ikke ønsker en atomkrig. De vet det vil være fatalt for egen stat og befolkning, sier Røseth som mener Russland «bjeffer mer enn biter»:

– Avskrekking gjelder fortsatt, men forskjellen er at Russland har brukt atomskremsel aktivt gjennom hele krigen i Ukraina. Det gjør at andre stater vil se det mer attraktivt å få atomvåpen; Det vil bli en atomopprustning.

EKSPERT: Som barn av 1980-tallet og som forsker innen e-tjenesten med fagfelt Russland, Kina og Ukraina, har førsteamanuensis og hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høyskole, godt belegg for å mene noe om atomfrykt. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2
EKSPERT: Som barn av 1980-tallet og som forsker innen e-tjenesten med fagfelt Russland, Kina og Ukraina, har førsteamanuensis og hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høyskole, godt belegg for å mene noe om atomfrykt. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

– Barna skal ikke gå rundt og være redde

Tom Røseth vokste selv opp på 1980-tallet, under den kalde krigen, hvor frykten for atomkrig var stor. Han mener dagens norske barn ikke har grunn til å kjenne på den frykten han selv gjorde.

– Krigen kommer ikke til NATO-land. For Russland er ikke sterk nok til å utfordre oss og ønsker ikke en en atomkrig, sier Røseth og forklarer nærmere:

– Russland har vist at den retorikken de har kjørt, har vært tom. De har få virkemidler mot NATO-land. De kan utføre cyberangrep, men de er utsatt selv også hvis de finner på for mye. Ja, de har påvirket valg i vestlige land, men Vesten er mer forberedt nå.

En annet mer oppløftende moment, ifølge Røseth, er at klisjéen stemmer om at vi sammen står sterkere ...

– Russland kommer ikke unna med det de gjør. De kan ikke benekte hva som foregår, slik de gjorde i starten av invasjonen av Ukraina. Satellittbilder avslørte dem. Med Vestens nye massive bruk av åpen etterretning, er det ikke tvil om hva som skjer på bakken, slår professor Tom Røseth fast.