Klimatoppmøtet COP28:

Krangler om ordbruk: – Det vanskeligste møtet

Få dager før FNs klimatoppmøte avsluttes, er landene i full splid om ett ord.

STÅR I FARE: Great Barrier Reef i Australia er truet av varmere hav som følge av global oppvarming på grunn av menneskeskapte klimaendringer. Foto: DAVID GRAY / Reuters / NTB
STÅR I FARE: Great Barrier Reef i Australia er truet av varmere hav som følge av global oppvarming på grunn av menneskeskapte klimaendringer. Foto: DAVID GRAY / Reuters / NTB

Fredag ble et nytt utkast til slutterklæring for FNs klimatoppmøte COP28 lagt på bordet.

Forhandlingene rundt erklæringen er nå inne i sin siste og avgjørende fase, før fristen tirsdag. Alle de rundt 200 landene som er samlet i Dubai, må enes om den endelige avtaleteksten.

Men spesielt ett stridstema er det voldsom uenighet rundt – nemlig om teksten skal inneholde en formulering om utfasing av fossilt brensel (olje, kull og gass).

– Absolutt ikke, sa Saudi-Arabias energiminister Abdulaziz bin Salman i et Bloomberg-intervju tidligere denne uken på spørsmål om landet ønsket en slik formulering.

– Det vanskeligste møtet

Mens storutslippsnasjon Kina sier lørdag at de ønsker en tekst som uttrykker behovet for å redusere bruken av fossilt brensel så fort som mulig.

Samtidig vil Kina at erklæringen skal åpne for at fattige land kan beholde energisikkerhet og sikre økonomisk vekst i årene som kommer.

– Årets møte føles som det vanskeligste. Det er så mange utfordringer å enes om, sier Kinas mangeårige klimautsending Xie Zhenhua, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

KLIMAUTSENDING: Fra Kina, Xie Zhenhua, under Klimatoppmøtet COP28 i Dubai. Foto: Kamran Jebreili / AP
KLIMAUTSENDING: Fra Kina, Xie Zhenhua, under Klimatoppmøtet COP28 i Dubai. Foto: Kamran Jebreili / AP

– Vil være fallitterklæring

Nestleder Pernille Bonnevie Hansen i Naturvernforbundet er i Dubai og følger forhandlingene tett.

Hun sier til TV 2 at det vil være et stort gjennombrudd om toppmøtet vedtar utfasing.

I DUBAI: Nestleder Pernille Bonnevie Hansen i Naturvernforbundet.
I DUBAI: Nestleder Pernille Bonnevie Hansen i Naturvernforbundet.

Men etter at de forskjellige formuleringsforslagene ble lagt frem, har det mektige oljekartellet Opec gått hardt ut mot en utfasingsformulering, og bedt sine medlemmer å motsette seg dette.

– Blir det ikke vedtatt noe om utfasing på dette møtet, er det fordi Opec og andre mektige oljekrefter har fått viljen sin. Det vil være en fallitterklæring, slår Hansen fast.

KREVER SLUTT: Den ugandiske aktivisten Vanessa Nakate holder opp en plakat med teksten «slutt på fossilt brensel» under Klimatoppmøtet COP28 i Dubai. Foto: Peter Dejong/AP
KREVER SLUTT: Den ugandiske aktivisten Vanessa Nakate holder opp en plakat med teksten «slutt på fossilt brensel» under Klimatoppmøtet COP28 i Dubai. Foto: Peter Dejong/AP

Overfor nyhetsbyrået NTB sier Norges klimaminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap) lørdag at det er er positivt at det i det hele tatt er mulig å diskutere utfasing, mens at dette før var kontroversielt.

Han mener at det nå anerkjennes at utfasing er en viktig problemstilling.

Til TV 2 utdyper han hva Norges posisjon er i diskusjonene:

– Vi jobber for utfasing av fossile brensler uten karbonfangst og -lagring.

– Ingen større risiko

På engelsk brukes begrepet «unabated» om fossil energi som ikke har karbonfangst og -lagring.

FNs klimapanel (IPCC) sier at karbonfangst og -lagring ikke kan erstatte reduksjon i bruk av fossilt brensel om vi skal nå målene i Parisavtalen.

Opec-uttalelsen vekker nå sterke reaksjoner fra dem som er hardest berørt av klimaendringene.

REAGERER: Marshalløyenes klimautsending Tina Stege under Klimatoppmøtet i 2021 i Glasgow i Skottland. Foto: Yves Herman / Reuters
REAGERER: Marshalløyenes klimautsending Tina Stege under Klimatoppmøtet i 2021 i Glasgow i Skottland. Foto: Yves Herman / Reuters

– Ingenting setter velstanden og fremtiden til alle mennesker på jorden, inkludert alle innbyggerne i Opec-landene, i større risiko enn fossilt brensel, sier Marshalløyenes klimautsending i en uttalelse, skriver Reuters.

Øygruppens eksistens står i fare; store deler av landet kan havne under vann som følge av klimadrevet havnivåstigning.

– Vinduet lukkes

I fredagens utkast er det ifølge nyhetsbyrået Reuters lagt ved en rekke mulige formuleringer: alt fra å fase ut fossilt brensel i tråd med beste tilgjengelige forskning, til ikke å nevne utfasing i det hele tatt.

Lørdag kveld sier COP28-møteleder Sultan Al Jaber at det er fortsatt er flere områder der landene er uenige enn områder det er oppnådd enighet rundt.

COP28-PRESIDENT: Sultan Al Jaber leder et fellesmøte på Klimatoppmøtet lørdag i Dubai i De forente arabiske emirater. Foto: Peter Dejong / AP
COP28-PRESIDENT: Sultan Al Jaber leder et fellesmøte på Klimatoppmøtet lørdag i Dubai i De forente arabiske emirater. Foto: Peter Dejong / AP

Han ber samtidig landene om å jobbe kjappere for å oppnå enighet.

– Vinduet lukkes for å fjerne denne avstanden, advarer han.

– Kanskje vår siste mulighet

Andre land mener at det ikke lenger finnes noen vei utenom utfasing.

– Det er her man møter fronten mellom oljeproduserende land og dem som ikke produserer, men som møter konsekvensene av klimaendringene, sier Tore Furevik til TV 2.

Han er professor ved Universitetet i Bergen og var tidligere direktør ved Bjerknessenteret for klimaforskning, men er nå direktør ved Nansensenteret.

KLIMAFORSKER: Og direktør ved Nansensenteret, Tore Furevik. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2
KLIMAFORSKER: Og direktør ved Nansensenteret, Tore Furevik. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

I Dubai har både Norges utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) og den danske klimaministeren Dan Jørgensen fått nøkkelroller. De skal forene partene som er uenige.

– Vi kan ikke forhandle med naturen, slår Jørgensen fast ifølge britiske The Guardian.

KONSEKVENSER: En irakisk mann ser på en strandet båt ved den tørre bredden til Chibayish-myrene i juni i år. Foto: Asaad Niazi / AFP
KONSEKVENSER: En irakisk mann ser på en strandet båt ved den tørre bredden til Chibayish-myrene i juni i år. Foto: Asaad Niazi / AFP

Den danske klimaministeren fortsetter:

– Klimaet kan ikke kompromisse. Ingen velmenende ord vil endre en eneste ting med mindre vi handler. Denne uken er kanskje vår siste mulighet til å bringe oss mot kursen om å holde 1,5-gradersmålet i live.

I fjor klarte man ikke å bli enige om å anvende ordet utfasing for fossil energi. Da inneholdt slutterklæringen ordet nedfasing, som et kompromiss som tok til orde for nedfasing av kullkraft, skriver NTB.

Øker presset

Samtidig tar minst 80 land, inkludert USA, Norge og EU som helhet, til orde for at avtaleteksten har med en oppfordring om utfasing av fossile brensler som ikke renses, fanges eller lagres, altså «unabated» fossil energi.

Unabated er ifølge den britiske avisen The Guardian et kontroversielt og udefinert begrep, som vanligvis betyr at fossil energi kan fortsette så lenge forurensning knyttet til den, kuttes.

Dette er tekstforslagene:

  • En utfasing av fossile brensler i tråd med beste tilgjengelige forskning
  • Fase ut fossile brensler i tråd med beste tilgjengelige forskning, IPCCs (FNs klimapanel) 1,5-gradersveier og prinsippene og bestemmelsene i Parisavtalen
  • En utfasing av unabated fossile drivstoff (oftest forstått som fossile brensler uten karbonfangst og lagring red. anm.) og en anerkjennelse av behovet for en forbrukstopp av dem dette tiåret samt å understreke viktigheten av at energisektoren i hovedsak er fri for fossilt brensel i god tid før 2050
  • Fase ut unabated fossile brensler og raskt redusere bruken av dem for å oppnå nettonull CO2 i energisystemer innen, eller rundt, midten av århundret
  • Ingen formuleringer om fremtiden til fossile brensler

Å fase ut fossilt brensel er den mest effektive måten å kutte klimagassutslipp. Det er fordi forbrenning av kull, olje og gass står for den største andel av de globale klimautslippene, som igjen fører til global oppvarming.

Skal man unngå de mest katastrofale konsekvensene av global oppvarming, må fossil energi fases ut.

– Kan ikke undervurderes

Forskningsleder Steffen Kallbekken ved Cicero senter for klimaforskning støtter Hansen i Naturvernforbundet om hvor stort det er om landene enes om en form for utfasing.

– Det skal ikke undervurderes hvor stort det er, sa han til NTB fredag.

DEMONSTRERER: En miljøaktivist under Klimatoppmøtet COP28 i Dubai. Foto: Karim Sahib / AFP
DEMONSTRERER: En miljøaktivist under Klimatoppmøtet COP28 i Dubai. Foto: Karim Sahib / AFP

Han ser for seg at en oppfordring vil påvirke nasjonale debatter om klimapolitikk i mange land rundt om i verden.

Furevik ved Nansensenteret er enig i at ordlyden er viktig, men mener at forskjellene i praksis ikke nødvendigvis vil være så stor fra nedfasing.

– Skal jeg være helt ærlig, så tror jeg ikke at det har så stor praktisk betydning, men ordlyden er sterkere om det står utfasing. Står det nedfasing, vil man få mye diskusjon om hva det betyr, hvor mye produksjon det skal være igjen. Verden må uansett bort fra fossil energi.