Kostbare klimatilpasninger for utviklingsland

Å tilpasse seg klimaendringene vil årlig koste utviklingslandene mellom 75 og 90 milliarder dollar, viser en undersøkelse fra Verdensbanken.

Undersøkelsen er sponset av Nederland og Storbritannia og hevder å være den første metodiske gjennomgangen av hvor mye det vil koste utviklingslandene å tilpasse seg klimaendringene fram mot 2050.

Beregnet ut ifra at gjennomsnittstemperaturen stiger med 2 grader de neste 40 årene, konkluderer studien med at klimatilpasningene vil koste mellom 75 og 90 milliarder dollar i året, tilsvarende mellom 430 og 520 milliarder kroner.

- Bruttokostnadene vil være høyest for stillehavslandene i Asia, fulgt av Latin-Amerika og Afrika sør for Sahara, sier direktøren for Verdensbankens miljøavdeling, Warren Evans.

Undersøkelsen påpeker at mye av kostnadene vil gå med på å sikre veier, sykehus og skoler mot klimaendringer. Det vil også koste mye å bygge demninger i kystområder. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2