Kommisjonen vil ikke ha borestans til havs

EU-landene trenger strengere reguleringer for oljeboring til havs, mener Kommisjonen. Men en midlertidig borestans blir ikke foreslått.

Den gigantiske oljeulykken i Mexicogolfen i vår fikk EU-kommisjonen til å gjennomgå sikkerhetsrutinene i Europa. Onsdag ble konklusjonene lagt fram, og Kommisjonen mener det er rom for forbedringer. For å bedre sikkerheten foreslås det at sikkerhetsrutinene samkjøres bedre. - Vi må forsikre oss om at en katastrofe som den som rammet Mexicogolfen, aldri skjer i europeiske farvann, sier energikommissær Günther Oettinger. Konkrete forslag skal utarbeides innen neste so

Mer innhold fra TV 2