STATSMINISTER: Benjamin Netanyahu er tiltalt for korrupsjon og tillitsbrudd, men regjeringens varslede rettsreform vil gjøre det svært vanskelig å erklære ham uskikket og få ham avsatt. Foto: Ohad Zwigenberg/AP/NTB
STATSMINISTER: Benjamin Netanyahu er tiltalt for korrupsjon og tillitsbrudd, men regjeringens varslede rettsreform vil gjøre det svært vanskelig å erklære ham uskikket og få ham avsatt. Foto: Ohad Zwigenberg/AP/NTB

Knesset stemte for omstridt rettsreform i Israel

Israels nasjonalforsamling har stemt for regjeringens omstridte rettsreform, som blant annet vil gjøre det svært vanskelig å fjerne statsministeren.

Tre lovendringer er tidligere godkjent i en spesialkomité i Knesset som ledes av statsminister Benjamin Netanyahus Likud-kollega Ofir Katz.

Mandag ble de tre endringene også vedtatt av et flertall av de folkevalgte, i den første av tre avstemninger som kreves for at de skal kunne tre i kraft, skriver Haaretz.

Den første lovendringen vil frata Israels riksadvokat muligheten til å erklære statsministeren uskikket, noe som har vakt sterke protester i Israel ettersom Benjamin Netanyahu står for retten, tiltalt for korrupsjon og tillitsbrudd.

Uskikket

Dersom endringen får flertall i de neste to avstemningene vil statsministeren bare kunne erklæres uskikket dersom vedkommende ikke er i stand til å utføre sine plikter som følge av fysiske eller psykiske årsaker, og det er bare statsministeren selv eller et tre firedelers flertall av statsrådene i regjeringen som kan gjøre dette.

DEMONSTRASJONER: Hundretusener har de siste ti helgene demonstrert i Israel, i protest mot regjeringens varslede rettsreform som vil styrke politikernes makt over rettsvesenet. Foto: Ohad Zwigenberg/AP/NTB
DEMONSTRASJONER: Hundretusener har de siste ti helgene demonstrert i Israel, i protest mot regjeringens varslede rettsreform som vil styrke politikernes makt over rettsvesenet. Foto: Ohad Zwigenberg/AP/NTB

Dersom statsministeren nekter statsrådene å ta stilling i spørsmålet, kan vedkommende eventuelt avsettes dersom 90 av de 120 folkevalgte i Knesset stemmer for å gjøre det.

Kan overkjøre høyesterett

Den andre lovendringen innebærer at Israels høyesterett bare kan erklære politiske vedtak grunnlovsstridige dersom 12 av de 15 dommerne stemmer for. Et simpelt flertall i Knesset får på sin side anledning til å overkjøre kjennelser fra høyesterett.

Den tredje lovendringen gir et simpelt flertall i Knesset anledning til å innføre lover som høyesterett tidligere har stemplet som grunnlovsstridige. Denne endringen innebærer også at høyesterett ikke får anledning til å prøve lover som er vedtatt av minst 61 av de 120 folkevalgte.

Benjamin Netanyahus regjering regnes som den mest ytterliggående og høyrenasjonalistiske i landets historie. De varslede lovendringene har utløst store demonstrasjoner i Israel, der flere hundre tusen har protestert i gatene de ti siste helgene.

MISNØYE: Den israelske regjeringens varslede rettsreform har utløst store demonstrasjoner i landet. Foto: Gregorio Borgia/AP/NTB
MISNØYE: Den israelske regjeringens varslede rettsreform har utløst store demonstrasjoner i landet. Foto: Gregorio Borgia/AP/NTB

Relatert

Se dagens overskrifter

Mer innhold fra TV 2