chip (Foto: DIBYANGSHU SARKAR/Afp)
chip (Foto: DIBYANGSHU SARKAR/Afp)

Katastrofen kan skape global mangel

Ettervirkningene av jordskjelvet og tsunamien i Japan kan skape global mangel på alt fra passasjerfly til databrett.

Prisene på mikrobrikker og andre elektroniske deler skyter allerede i været.

Stanset drift

Flere titall japanske storbedrifter har stanset driften inntil videre. Skadene på så vel fabrikkanlegg som kraftforsyning, veier og jernbaner kan ta mange måneder å utbedre, sa japanske forretningsfolk tirsdag.

– Vi har ikke fått så mange meldinger om fysisk skade ved anlegg der det produseres elektronikk. Men skadene på transport, elektrisitetsverk og kraftlinjer vil føre til forstyrrelser i leveransene, het det i en rapport fra konsulentselskapet IHS iSuppli.

Enorme summer

Spotprisen på visse typer mikrobrikker steg tirsdag med nesten tre prosent, etter å ha bykset opp med 20 prosent dagen før. Også for nøkkeldeler til flatskjermer ble det registrert en betydelig prisoppgang.

Singapore-banken DBS anslår at naturkatastrofen vil koste den japanske økonomien over 565 milliarder kroner. Det tilsvarer rundt to prosent av brutto nasjonalprodukt BNP, det vil si den samlede verdien av varene og tjenestene landet produserer. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2