- Katastrofen kan koste Japan 1,3 billioner

Jordskjelvet og tsunamien kan komme til å koste Japan 1.300 milliarder kroner, tror Verdensbanken.

Det svimlende beløpet tilsvarer 4 prosent av landets bruttonasjonalprodukt (BNP). Verdensbanken tror BNP-nedgangen som følge av naturkatastrofen vil ligge mellom 2,5 og 4 prosent i år.

Men allerede midtveis i 2011 vil veksten begynne å ta seg opp igjen på grunn av gjenoppbyggingsarbeidet, tror banken. Arbeidet kan komme til å vare i opptil fem år.

Også andre asiatiske land kan bli påvirket av jordskjelvet og tsunamien i Japan. Verdensbanken mener imidlertid det er for tidlig å prøve å anslå hva tapet vil bli for hele regionen.

- I den nærmeste framtida er det handel og finans som vil bli mest påvirket, sier økonom Vikram Nehru i Verdensbanken. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2