Johnny Depp vant over Heard i skandale-rettssak

De sju jurymedlemmene i den høyprofilerte rettssaken leste opp en knusende kjennelse mot Depps ekskone, Amber Heard.

Etter seks uker med rettsmøter og intens mediedekning har juryen trukket sin konklusjon. De svarer «ja» på spørsmål som skulle besvares for å ta stilling til om artikkelen til Amber Heard som ble publisert i Washington Post var ærekrenkende.

De mener artikkelen både var feilaktig og ondsinnet - noe som er kravet for at det juridisk kan vurderes å være ærekrenkende.

– Juryen har gitt meg livet tilbake. Sannheten vinner alltid, er Johnny Depps første reaksjon, gjennom en post på Instagram.

Depps advokater Benjamin Chew og Camille Vasquez klemmer hverandre etter juryen har lest opp kjennelsen. Depp selv var ikke tilstede i retten. Foto: EVELYN HOCKSTEIN
Depps advokater Benjamin Chew og Camille Vasquez klemmer hverandre etter juryen har lest opp kjennelsen. Depp selv var ikke tilstede i retten. Foto: EVELYN HOCKSTEIN

Han skriver at livet hans ble ødelagt for seks år siden da ekskonen kom med de grove anklagene mot ham. Han har sett den blomstrende karrieren sin, samt anerkjennelsen han hadde kollapse.

Advokatene til Depp kom smilende ut av rettsbygningen.

– Vi er så takknemlig for juryens grundige arbeid, sier advokat Camille Vasquez.

Amber Heard deler også en reaksjon kort tid etter kjennelsen.

– Jeg er sønderknust, skriver hun i en melding på Twitter.

Hun er svært skuffet over at bevisene hun framla ikke holdt, og mener dette er et tilbakeskritt for kvinner som blir utsatt for vold.

– Jeg er lei meg for at jeg tapte saken, men er enda mer lei meg for å ha mistet en rett jeg trodde jeg hadde som amerikaner – Ytringsfriheten.

Juryen tilkjenner Depp en sum på til sammen 15 millioner dollar. De fant imidlertid også at Depps uttalelser har vært ærekrenkende for Heard, og tilkjenner henne to millioner dollar for ett av punktene i hennes motsøksmål.

Det betyr at Heard må betale 13 millioner dollar, eller vel 130 millioner norske kroner i erstatning til eksmannen.

Beslutningen var enstemmig, og de kom til enighet etter halvannen dag med diskusjoner.

KNUST: Amber Heard forlater rettslokalet i Fairfax, Virginia etter å ha fått kjennelsen. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI
KNUST: Amber Heard forlater rettslokalet i Fairfax, Virginia etter å ha fått kjennelsen. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI

Amber Heard er tilstede i salen. Hun ser preget, men fattet ut. Ifølge nyhetsbyrået AP er Johnny Depp i utlandet og er ikke tilstede når kjennelsen leses opp.

Der rettsmøtene fokuserte på gjensidige anklager om vold, overgrep og groteske krangler mens de var gift, har juryen konsentrert seg om selve søksmålet som handler om ærekrenkelser.

Depp saksøkte Heard for 50 millioner dollar for en kronikk i Washington Post. Der beskrev hun seg som «en offentlig person som har opplevd vold i nære relasjoner».

Depps navn ble ikke nevnt, men han mener innlegget satte en stopper for karrieren hans. Han har hardnakket benektet at han noen gang har brukt vold mot sin ekskone eller noen annen kvinne.

Heard hevder også at saken og anklagene om løgn har ødelagt hennes karriere. Hun har gått til motsøksmål mot Depp, og krevde 100 millioner dollar i erstatning.