Innvandrere får færre barn enn dansker

Nye fertilitetstall viser halvert fødselsrate for innvandrerkvinner i Danmark siden 1993.

Nye tall for fertiliteten i 2009 viser at fødselsraten for ikke-vestlige innvandrerkvinner er 1,6, mens den for etnisk danske kvinner er 1,9 barn.

Dermed er innvandrerkvinnenes fødselsrate mer enn halvert siden 1993, da de i gjennomsnitt fikk 3,4 barn, dobbelt så mye som etnisk danske kvinner, skriver Kristeligt Dagblad.

Utdanning forklarer forandringen

Ifølge Garbi Schmidt, som er islamforsker ved Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, er det flere forklaringer på utviklingen.

For det første venter etniske minoritetskvinner med å få barn fordi de er opptatt med utdanning, som det knyttes stor prestisje til. For det andre skjer det med årene en tilnærming til dansk levesett når det gjelder normer og verdier i forhold til familie, ekteskap og utdanning.

Og for det tredje har de strengere reglene for familiegjenforening med utenlandsk ektefelle, som 24-årsregelen og tilknytning til Danmark, ført til at mange venter med å inngå ekteskap. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2