India varsler storsatsing på kjernekraft

Myndighetene i India varsler storsatsing på atomkraft som et tiltak for å bremse landets utslipp av klimagasser.

- Den globale kjernekraftindustrien vil få store muligheter til å delta i utvidelsen av atomenergiprogrammet vårt, sa statsminister Manmohan Singh tirsdag.

Under en konferanse i hovedstaden New Delhi la han vekt på kjernekraftavtalen India inngikk med USA i fjor, og sa at denne har åpnet døren for en æra med både tryggere og renere energiproduksjon.

Singh håper indiske atomkraftverk vil kunne produsere 470.000 megawatt energi innen 2050. Til sammenligning er produksjonen i dag på kun 4.120 megawatt.

- Dette vil innebære en kraftig reduksjon av vår avhengighet av fossilt brensel og er et viktig bidrag til den globale innsatsen for å bekjempe klimaendringer, framholder Singh.

Produksjon av atomkraft medfører svært lave utslipp av klimagasser. Mange miljøorganisasjoner er likevel skeptiske til energiformen, på grunn av frykt for radioaktiv forurensing og uløste spørsmål knyttet tid langtidslagring av brukt atombrensel. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2