IEA: - Etterspørselen etter olje i rask vekst

Den globale etterspørselen etter olje vokser mer enn ventet. Økningen skyldes først og fremst større forbruk i utviklingsland med raskt voksende økonomier, melder det internasjonale energibyrået IEA.

Byrået la torsdag fram en rapport der det het at etterspørselen etter råolje i 2010 trolig vil vokse med 120.000 fat per dag mer enn tidligere anslått. Behovet vil i gjennomsnitt ligge på 86,5 millioner fat per dag, spår IEA.

Byrået antyder at etterspørselen i vestlige industriland allerede kan ha nådd et toppunkt. - Selv vinterens rekordmengder med snø i USA og Europa ser ikke ut til å kunne skape økt etterspørsel her, het det i månedsrapporten fra IEA torsdag.

- Situasjonen er stikk motsatt i de nye vekstøkonomiene, der etterspørselen ikke ser ut til å ville dempe seg med det første. Det eneste som kan endre ved dette, er trolig at den økonomiske veksten blir svakere enn antatt, het det videre.

Stagnasjonen i etterspørsel i de store industrilandene skyldes ifølge det internasjonale energibyrået først og fremst de økonomiske problemene i USA. Men den knyttes også til en økt satsing på gass som energikilde i mange land. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2