Hylles etter å ha motstått «rykk og rist»-håndtrykkene til Trump

«Trudeaus håndtrykk med Donald Trump er den heftigste maktdemonstrasjonen i Canadas historie».

President Donald Trump får mye oppmerksomhet for sin ukonvensjonelle stil og uttalelser.Sist i rekken er det som omtales som Trumps «barbariske» håndrykk. Et håndtrykk som av mange tolkes som en hersketeknikk eller maktdemonstrasjon.Trump rykker til og trekker folk ut av balanse. han har et jerngrep som ofte avsluttes med et klapp på hånda eller armen.Se selv på klippet under!Det virker ikke som det betyr noe om han h