Hells Angels motorsykler (Foto: Reuters)
Hells Angels motorsykler (Foto: Reuters)

Hells Angels må redegjøre for dyre motorsykler

Medlemmer av Hells Angels i Australia må redegjøre for hvordan de har råd til å kjøre rundt med dyre motorsykler.

En domstol har bestemt at tolv ledere i motorsykkelklubben skal utspørres av den nasjonale kriminalkommisjonen, skriver Daily Telegraph i Sydney. HA-lederne må gjøre rede for økonomiske forhold 19 år tilbake i tid. Det er mistanke om skatteunndragelser, heleri og svart økonomi som gjør at myndigheten ønsker avhør av de tolv HA-lederne. Domstole

Mer innhold fra TV 2