Frykter store mannsoverskudd i India og Kina

Verdens to mest folkerike land, Kina og India, risikerer alvorlig ubalanse i kjønnsfordelingen i sine befolkninger. En hovedårsak er at mange par velger bort jentefoster.

Som følge av dette kan det om 20 års tid bli et mannsoverskudd på mellom 10 og 20 prosent av befolkningene i store deler av de to landene. Kvinnemangelen kan få alvorlige sosiale følger, viser en studie offentliggjort i det canadiske legetidsskriftet CMAJ.

Ubalansen i kjønnsfordelingen betyr nemlig at mange menn ikke vil kunne gifte seg og få barn.

- Det er grunn til å frykte at dette kan føre til et økende antall voldshandlinger og andre forbrytelser, heter det i studien.

Årsaken til ubalansen er at mange kinesere og indere i tråd med eldgamle vaner og forestillinger setter guttebarn høyere enn jentebarn. Gutter forventes blant annet i høyere grad enn jenter å kunne forsørge sine foreldre når disse blir gamle.

Vanligvis fødes det i Kina rundt 105 gutter for hver 100. jente. Men i flere byer i den nordkinesiske provinsen Henan eller i Hainan i sør kommer det mer enn 130 guttebarn til verden for hvert 100. jentebarn. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2