Ekspert på atomsikkerhet:

Frykter gigantisk atomsky

Ukraina hevder Russland vil sprenge atomkraftverket i Zaporizjzja og gi Ukraina skylden. Det vil gi en radioaktiv sky som sprer seg flere hundre kilometer, sier atomekspert til TV 2.

REAKTOR: En russisk soldat holder vakt ved én av i alt seks reaktorer på Zaporizjzja kjernekraftverk. Bildet er tatt 1. mai 2022. Foto: AP Photo
REAKTOR: En russisk soldat holder vakt ved én av i alt seks reaktorer på Zaporizjzja kjernekraftverk. Bildet er tatt 1. mai 2022. Foto: AP Photo

De siste dagene har Ukrainsk etterretning gjentatt advarslene om at Russland planlegger et angrep på atomkraftverket i Enerhodar som de okkuperer, for så å gi ukrainerne skylden for hendelsen.

Verste siden Tsjernobyl

Konsekvensene av en slik kjernefysisk terrorhandling vil være katastrofale. Den britiske eksperten David Butler forklarer risikoen:

– Dette vil føre til en radioaktiv sky som kan spre forurensing flere hundre kilometer avhengig av værforholdene, sier Butler til TV 2.

BESKYTTELSE: Ekspert David Butler demonstrerer ulik beskyttelse mot stråling. Foto: Aslaug C. Henriksen / TV 2
BESKYTTELSE: Ekspert David Butler demonstrerer ulik beskyttelse mot stråling. Foto: Aslaug C. Henriksen / TV 2

Butler er en av Europas ledende eksperter på effektene av kjemisk,- biologisk,- og kjernefysisk krigføring, og har blant annet blitt brukt som rådgiver for TV 2s team i Ukraina i forhold til sikkerhet.

Venter til vinden snur

Et angrep mot Europas største atomkraftverk vil utløse en atomkatastrofe Europa ikke har sett siden Tsjernobyl-ulykken i 1986, og trolig bli møtt med massiv fordømmelse verden over.

Butler tror det mest sannsynlige angrepsscenarioet er å sprenge de radioaktive brukte brenselsstavene som er lagret på anlegget.

De brukte brenselsstavene blir oppbevart i kjølebasseng inne i reaktoren i fem år. Deretter blir de overført til stålbeholdere utenfor reaktorene.

Men vindretningen, som for øyeblikket er fra nordøst, spiller en viktig rolle dersom russerne virkelig velger å gjennomføre en så dramatisk aksjon som å sprenge høyradioaktivt materiale i luften.

– Værutsiktene og vindretningen nå tilsier at Russland ikke vil iverksette en hendelse som dette før 5. juni, siden det kan bety at en radioaktiv sky beveger seg sørover mot det russisk-okkuperte området og Krim-halvøya, sier Butler til TV 2.

– De ønsker ikke å skåre selvmål, sier han.

IAEA Direktør Rafael Grossi holder innlegg i Sikkherhetsrådet tirsdag denne uken. Foto: Seth Wenig
IAEA Direktør Rafael Grossi holder innlegg i Sikkherhetsrådet tirsdag denne uken. Foto: Seth Wenig

Krisemøte i sikkerhetsrådet

En kjernefysisk hendelse bekymrer også sjefen for det internasjonale atomenergibyrået Rafael Grossi. Tirsdag denne uken orienterte han FNs sikkerhetsråd om den dramatiske situasjonen i de okkuperte områdene.

IAEA-sjefen ba både Russland og Ukraina respektere kjørereglene for å unngå en atomkatastrofe.

Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) har helt siden den russiske invasjonen i februar i fjor vært bekymret for sikkerheten ved atomkraftverket, som ligger i den sørøstlige delen av Ukraina.

Det har flere ganger vært kamper tett ved anlegget, og strømutkobling har rammet kjølesystemet for reaktorene.

EKSPLOSJON: Et bilde fra webkameraet ved kjernekraftverket i Zaporizjzjia viser en av flere eksplosjoner ved anlegget 4. mars 2022. Foto: AFP
EKSPLOSJON: Et bilde fra webkameraet ved kjernekraftverket i Zaporizjzjia viser en av flere eksplosjoner ved anlegget 4. mars 2022. Foto: AFP

Grossi, som inspiserte anlegget senest i mars, sa til ambassadørene i sikkerhetsrådet at kraftverket ikke under noen omstendigheter må bli mål for angrep.

Grossi la til at kraftverket ikke må bli brukt som lagerplass for ammunisjon eller fungere som base for tyngre militært utstyr, stridsvogner og personell.

I KYIV: Rafael Rossi i møte med president Volodymyr Zelenskyy i mars i år. Foto: Efrem Lukatsky
I KYIV: Rafael Rossi i møte med president Volodymyr Zelenskyy i mars i år. Foto: Efrem Lukatsky

IAEA-sjefen framholdt at all innsats må rettes mot å sikre at atomkraftverket til enhver tid får tilgang til strøm, og at alle systemer og komponenter som er nødvendige for driften, må beskyttes mot angrep og sabotasje.

– Jeg ber alle parter om at disse reglene blir etterlevd. De er ikke formulert for å svekke en part overfor den andre, men vil tjene alle involverte, sa Grossi.

OPPDATERTE RUTINER: TV 2s team til Ukraina, her representert ved reporter Hilde Gran og fotograf Pål S. Schaathun har fått oppdaterte rutiner ift atomsikkerhet. Det gjelder blant annet personlig beskyttelsesutstyr som f.eks gassmasker, jodtabeletter og daglige avlesinger av dosimeter.
OPPDATERTE RUTINER: TV 2s team til Ukraina, her representert ved reporter Hilde Gran og fotograf Pål S. Schaathun har fått oppdaterte rutiner ift atomsikkerhet. Det gjelder blant annet personlig beskyttelsesutstyr som f.eks gassmasker, jodtabeletter og daglige avlesinger av dosimeter. Foto: Aslaug C. Henriksen / TV 2

Kan skade offensiv

Med alle spekulasjonene om en forestående ukrainsk motoffensiv er det økende uro i IAEA for at atomkraftverket kan komme til å ligge midt i en sone med aktive kamper.

Motivasjonen for at russerne likevel kan gjennomføre en så ekstrem krigshandling kan likevel være til stede, mener atom-ekspert David Butler.

En eksplosjon som sprer kjernefysisk materiale, vil både kunne skade og forsinke en ukrainsk motoffensiv.

I tillegg vil en kjernefysisk katastrofe i område også kunne gi politisk dekning for en russisk tilbaketrekning fra Zaporizjzja og Kherson fylke, som Russland formelt har annektert.