Krigen mellom Hamas og Israel:

Frykter etterspillet om Israel lykkes

Hva som skjer når bomberegnet på Gazastripen stanser, får eksperten til å gruble.

LANGVARIG: Fra israelsk side kan man se eksplosjoner på Gazastripen. Foto: Amir Cohen / Reuters
LANGVARIG: Fra israelsk side kan man se eksplosjoner på Gazastripen. Foto: Amir Cohen / Reuters

Hamas drepte 1400 mennesker og bortførte rundt 230 sivile.

Tre uker senere skal Israel ha drept over 8300 palestinere på Gazastripen, ifølge palestinske myndigheter.

Blant de drepte skal nesten 3500 være barn.

FN kaller Gaza en gravplass for barn.

Men krigen er så vidt i gang, tror ekspert.

– Jeg tror vi er mer i starten, enn ved enden, sier Dag Henrik Tuastad, midtøstenforsker ved UiO.

Og hvis blodbadet en gang stanser, hva skjer da? Det får forskeren til å lure.

– Ønsker de å fordrive palestinerne ut av Palestina? lurer han på.

Dyttes over grensa

Et dokument fra Israelsk etterretning sier de vurderer å fordrive palestinerne i Gaza over til egyptisk side.

Etter dokumentet ble kjent, har Israel forsøkt å tone ned innholdet. De kaller det «hypotetisk øvelse» og en «prosjektbeskrivelse».

Tormod Heier, professor ved Forsvarets høyskole mener det ville betydd risiko.

– Å presse 2,3 millioner mennesker inn til Egypt ville være et farlig scenario for hele regionen. Å fordrive millioner palestinere ut av Gaza vil også skade omdømme til Israel i Midtøsten og resten av verden, forteller Heier.

Dette kan skje

Og hva skjer med Gaza og Palestina når krigen eventuelt blir ferdig? Det er et spørsmål som får forsker Tuastad til å gruble.

– Det er en frykt blant palestinerne at Israel skal fordrive palestinerne vekk både fra Gaza og Vestbredden. Israel har en «mulighet» til det, under påskudd av krigen. Da er det ikke noe Palestina igjen.

SPENT: Dag Henrik Tuastad mener det er viktig å se hva palestinerne nord i Gaza gjør. Foto: Lage Ask / TV2
SPENT: Dag Henrik Tuastad mener det er viktig å se hva palestinerne nord i Gaza gjør. Foto: Lage Ask / TV2

Dersom Israel lykkes med å fjerne Hamas i Gaza, kan det bety langvarig kaos.

– Det som kan skje etter Hamas er overvunnet, er at det blir et slags kaos, fordi da mangler det styring og autoritet i Gaza.

– Det er en reell fare for at det blir mange småklaner som styrer hvert sitt lille område, og til dels sloss mot hverandre i Gaza.

Derfor vil ikke krigen stanse

Selv om antall drepte er langt høyere enn forrige krig mellom Hamas og Israel, er det neppe slutt på blodbadet.

– Hvor lenge vil krigen vare?

– Så lenge båndet mellom Hamas og de sivile er der, vil krigen vare. Siden Hamas springer ut av sivilbefolkningen, blir ikke dette en kort krig. Skal israelske soldater vinne, så må de fjerne hele befolkningen fra Gaza, og det lar seg ikke gjøre, sier Heier.

GRADVIS: Tormod Heier tror krigen blir langvarig. Foto: Martin Fønnebø / TV 2
GRADVIS: Tormod Heier tror krigen blir langvarig. Foto: Martin Fønnebø / TV 2

Flere land har bedt om våpenhvile, deriblant Norge. Det spiller liten rolle, ifølge Tuastad.

– Israel tar ikke hensyn til andre enn USA, og USA har gitt fullmakt til å gå inn. At angrepene er brudd på folkeretten, gjør ikke noe. Bosetninger er brudd på folkeretten, og de har de bygd siden 1967.

Norges statsminister Jonas Gahr Støre har kritisert Israel kraftig. Han har sagt bombingen av Gaza er langt over det som er greit, og i strid med folkeretten.

Lurer på dette

Tuastad mener et essensielt spørsmål er hva de sivile i Gaza gjør. Israel har bombet nordlige Gaza og bedt folk om å evakuere sørover.

– Hva de sivile palestinerne gjør, er interessant. Er de igjen i Gaza by, eller er har de reist til sør? Hvis de ikke har reist fra nordområdene, og Israel går inn, blir det enda mer sivile drap, forteller han.

KAMPKLARE: Israelske styrker i posisjon utenfor Gazastripen. Foto: Tsafrir Abayov / AP
KAMPKLARE: Israelske styrker i posisjon utenfor Gazastripen. Foto: Tsafrir Abayov / AP

Etter angrepet fra Hamas har mange ventet på at den israelske hæren skulle invadere Gazastripen. Det mener Heier har skjedd.

– Krigen har startet, men med et moderat uttrykk enn hva vi legger i ordet invasjon. Det er en gradvis og mer stegvis fremrykning, svarer han.

– Vil krigen ekspandere utover Israel og Palestina?

– Jeg tror ikke det. Ingen av nabolandene har noen gevinst av krig mot Israel og USA. Jeg tror heller ikke Hizbollah vil risikere å trekke Libanon inn i en ødeleggende krig mot Israel.