Forsker: – Skoleskyting vanligst i middelklassestrøk

Voldsforsker Ragnhild Bjørnebekk sier skoleskytinger er vanligst i hvite middelklassestrøk og at det er visse strukturer som går igjen i de fleste slike hendelsene.

– Man vet etter hvert ganske mye om dette i USA, og det er en del trekk som gjentar seg, både når det gjelder gjerningsmenn og skoler, sier Bjørnebekk til NTB. Hun snakker generelt om skoleskytinger og ikke om den konkrete saken i Newtown, Connecticut fredag kveld.

– Det er sjelden slike situasjoner oppstår på skoler der det er mye vold og andre problemer. De er hyppigst på skoler i hvite middelklasser, det vi nærmest kan kalle «en sosiologs idealsamfunn», forteller Bjørnebekk, som er ansatt som forsker ved Politihøgskolen.

Hun sier også at gjerningsmennene stort sett kan deles inn i tre grupper; personer med psykopatiske trekk, med psykotiske trekk eller personer som har vært utsatt for veldig mye i oppveksten.

– Det kan være krenkelser, vold, undertrykking, De kan ha fedre som selv har utøvd massakre eller noe lignende, forklarer Bjørnebekk. Hun legger til at når det er to skyttere som samarbeider, er det ofte én av de psykopatiske eller psykotiske som dominerer og får med seg en av dem som har hatt en utsatt oppvekst.

– Det er også et viktig fellesstrekk at mange av dem har en sterk fascinasjon for våpen. Man har funnet barnebilder av skoleskyttere som har posert med våpen helt ned i seksårsalderen. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2