DioksinGris_680 (Foto: Lise Åserud)
DioksinGris_680 (Foto: Lise Åserud)

Forsiktig med svenskeribba!

Har du handlet ribbe og koteletter i Sverige eller Danmark, bør du ikke spise kjøttet før du har forsikret deg om at det ikke stammer fra irske svin.

Det er det svenske mattilsynet som nå kommer med en advarsel. Alt svinekjøtt produsert i Irland siden september i år er trukket tilbake fra markedet av irske myndigheter på grunn av høye nivåer av miljøgiften dioksin. 200 ganger for mye dioksin Ifølge irske myndighetene ligger dioxininnholdet mellom 80 og 200 ganger over de tillatte grenseverdiene. Kjøttet er eksportert til en rekke EU-land, blant annet Sverige, Finland og Danmark. Norge har ikke importert

Mer innhold fra TV 2