EGEN DOMSTOL: EU og flere andre institusjoner vil ha en spesial domstol som kan dømme den russiske presidenten for å ha angrepet Ukraina. Her besøker Vladimir Putin et militært treningssenter denne uka. Foto: Mikhail Klimentyev via AP
EGEN DOMSTOL: EU og flere andre institusjoner vil ha en spesial domstol som kan dømme den russiske presidenten for å ha angrepet Ukraina. Her besøker Vladimir Putin et militært treningssenter denne uka. Foto: Mikhail Klimentyev via AP

Forbereder oppgjøret med Putin: – Han må straffes

BRUSSEL (TV 2): – Politiske og militære ledere i Russland må holdes ansvarlige og straffes for de opprørende forbrytelsene i Ukraina, sier EU-parlamentariker Jeroen Lenaers til TV2 . Kravet om en egen domstol for å dømme president Vladimir Putin vokser.

Det er ikke opplagt at politiske ledere som gir ordrer, blir stilt for retten og straffet etter en angrepskrig mot et annet land. En soldat som holder i ett våpen og utfører krigsforbrytelser, kan derimot bli dømt.

EU-parlamentet ber om at forberedelsene til rettsoppgjøret etter Ukraina-krigen kommer i gang så raskt som mulig. Også for president Putin og hans generaler.

– Vi ber om opprettelse av en spesialdomstol for «aggresjonsforbrytelser» mot Ukraina, fordi Den Internasjonale straffedomstolen (ICC) mangler domsmyndighet på dette området, sier Lenaers, talsmann for den konservative gruppen i EU-parlamentets justiskomité.

GODTAR IKKE: EU-parlamentariker Jeroen Lenaers mener Putin må stilles for en spesialdomstol. Europa kan ikke godta at de ansvarlige for krigen ikke straffes, sier han. Foto: EU-parlamentet
GODTAR IKKE: EU-parlamentariker Jeroen Lenaers mener Putin må stilles for en spesialdomstol. Europa kan ikke godta at de ansvarlige for krigen ikke straffes, sier han. Foto: EU-parlamentet

Også EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen har uttalt at hun mener Putin må stilles for en internasjonal domstol. Etter forrige ukes toppmøte ber også stats- og regjeringssjefene i EU om forslag på bordet, slik at det fulle ansvaret for krigen plasseres.

Krigsforbrytelser etterforskes

Allerede nå er flere land og institusjoner i gang med å etterforske krigsforbrytelser i Ukraina. Litauen, Polen og Ukraina samarbeider om et etterforsknings-team, som koordineres av Eurojust, EUs byrå for strafferett-samarbeid.

Ukrainske myndigheter mener russiske soldater har begått over 30 000 krigsforbrytelser i løpet av åtte måneder med krig. I Bucha utenfor Kyiv ble det funnet lik, som bar preg av tortur. Det er mistanke om summariske henrettelser. I byen Izium ble det funnet massegraver, hvor sivile skal ha blitt torturert før de ble drept. Dette er bare to eksempler.

BUCHA: En mor ved sin døde sønn i Bucha, en av byene hvor det etterforskes om krigsforbrytelser ble begått av russiske soldater. Foto: Rodrigo Abd/AP
BUCHA: En mor ved sin døde sønn i Bucha, en av byene hvor det etterforskes om krigsforbrytelser ble begått av russiske soldater. Foto: Rodrigo Abd/AP

– Krigsforbrytelser i Ukraina må straffes. Grusomhetene fra russiske soldater i ukrainske byer er sjokkerende. Vi kan ikke akseptere dette i Europa i dag. Barn, kvinner og menn er brutalt voldtatt, torturert, kidnappet og henrettet, sier Lenaers, som er fra Nederland.

Den internasjonale straffedomstolen (ICC) i Haag er også i gang med å etterforske krigsforbrytelser, på oppfordring fra blant annet Norge.

Fakta: Hva er forskjellen på ICC og ICJ?

Den internasjonale straffedomstolen (ICC) etterforsker, etterlyser, tiltaler og dømmer enkeltpersoner som er mistenkt for eller har begått alvorlige forbrytelsene mot menneskeheten som folkemord og krigsforbrytelser. Domstolen ble opprettet i 1998.

Den internasjonale domstolen (ICJ) er FNs juridiske hovedorgan. ICJ avgjør tvister mellom stater i henhold til folkeretten, og gir juridiske råd blant annet til ulike organer i FN. Domstolen ble opprettet i 1945.

Begge ligger i Haag i Nederland

Kilder: Store Norske Leksikon/Wikipedia

Straffedomstolen har ikke jurisdiksjon, domsmyndighet, for å dømme de som har gitt ordrene om krigføring i Ukraina. Russland anerkjenner ikke straffedomstolen.

– Det kan ikke være mulig å unngå straff for å forbryte seg mot et lands politiske uavhengighet og grenser. Vi kan ikke akseptere dette i Europa i dag. Det er på tide å gå fra ord til handling og sørge for at de ansvarlige blir straffet.

Lenaers mener en spesialdomstol kan fylle dette hullet i lovverket. Andre institusjoner som støtter en spesialdomstol er Europarådet, NATOs parlamentarikerforsamling og OSSE, Organisasjonen for samarbeid og sikkerhet i Europa.

Kan nedlegge veto

Ukraina forbereder allerede en sak mot Russland i Den internasjonale domstolen (ICJ). Men denne domstolen kan bare dømme saker mellom stater, ikke dømme personer.

IZIUM: En av byene hvor det er blitt gjort funn av massekraver. Flere etterforskninger av krigsforbrytelser er allerede igang. Foto: Simen Askjer / TV 2
IZIUM: En av byene hvor det er blitt gjort funn av massekraver. Flere etterforskninger av krigsforbrytelser er allerede igang. Foto: Simen Askjer / TV 2

Hvis Russland blir dømt i denne domstolen er det FNs sikkerhetsråd som skal håndheve straffen. Siden Russland kan nedlegge veto i Sikkerhetsrådet, kommer ikke landet noen gang til å bli straffet for angrepskrigen mot Ukraina.

Den internasjonale straffedomstolen (ICC) kan derimot etterforske og dømme personer for krigsforbrytelser. Dette er en domstol etter mønster av domstolen i Nürnberg, som dømte nazi-ledere etter 2. verdenskrig. Foruten Russland, har heller ikke USA anerkjent ICC. Sikkerhetsrådet kan be ICC etterforske Putin og hans medhjelpere, men Russland kan igjen nedlegge veto mot dette.

Tidligere har det vært opprettet spesialdomstoler for å straffe krigsforbrytelser og folkemord. Både etter konfliktene i det tidligere Jugoslavia og i Rwanda ble det opprettet egne domstoler.