FN-domstolen gir Israel ordre om å innføre hastetiltak på Gazastripen

HAAG (TV 2): Israel får blant annet ordre om å forbedre den humanitære situasjonen på Gazastripen. Netanyahu svarer at Israel vil fortsette å forsvare seg.

DEMONSTRASJON: Mange hadde møtt opp utenfor domstolen i Haag. Foto: Santiago Vergara / TV 2
DEMONSTRASJON: Mange hadde møtt opp utenfor domstolen i Haag. Foto: Santiago Vergara / TV 2

FNs øverste domstol ICJ kom fredag frem til at de ikke vil avvise folkemordsaken mot Israel.

Domstolen gir også Israel ordre om å innføre hastetiltak på Gazastripen.

Blant tiltakene er at Israel må gjøre alt de kan for å hindre folkemord, og innføre tiltak for å forbedre den humanitære situasjonen.

– Retten er dypt bekymret over tap av liv i Gaza, sa dommerpanelets leder Joan Donoghue da hun startet opplesingen av kjennelsen.

Avgjørelsen kommer i forbindelse med folkemordsaken som Sør-Afrika startet mot Israel. De mener at Israel bryter Folkemordkonvensjonen med sin krig i Gaza.

Bedt om ni tiltak

Domstolen tar foreløpig kun stilling til hastetiltakene som Sør-Afrika har bedt om mens saken behandles, ikke hovedspørsmålet om hvorvidt Israel begår folkemord. Det kan ta flere år. 

Sør-Afrika har bedt om ni hastetiltak, blant annet stans i militæroperasjonene i Gaza og at folk må få tilgang til vann, mat og humanitær hjelp. 

Selv om domstolens kjennelser er bindende, er det lite som tyder på at Israel vil følge en slik ordre ettersom ICJ ikke har noen sanksjonsmyndighet. Likevel vil det kunne legge et sterkt press på vestlige land som til nå har uttrykt sterk støtte til Israel, deriblant USA.

Utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) sier til NRK at avgjørelsen i FN-domstolen er en forpliktelse Israel må holde seg til.

– Kan ikke beskrive smerten

Nadia Slimi, talskvinne for de propalestinske demonstrantene i Haag, sier til TV 2 at kjennelsen er en viktig milepæl, men at hun samtidig er skuffet over at det ikke ble fremmet et krav om våpenhvile. 

– Så det er litt blandet, men det er et steg i riktig retning, sier Slimi. 

– Tror du Israel vil gjøre som domstolen sier? 

DEMONSTRERTE: Nadia Slimi delte ut brød til demonstranter og journalister utenfor domstolen i den nederlandske byen Haag. Foto: Santiago Vergara / TV 2
DEMONSTRERTE: Nadia Slimi delte ut brød til demonstranter og journalister utenfor domstolen i den nederlandske byen Haag. Foto: Santiago Vergara / TV 2

– Jeg håper virkelig det. Hvis ikke håper jeg at Israel blir holdt ansvarlig, og at det også gjelder de landene støtter Israel. 

Slimi forteller at det er grusomt å være vitne til det som skjer på Gazastripen via mobilskjermen. 

– Jeg har gått ned i vekt, jeg får ikke sove og jeg føler meg elendig. Jeg synes det er grusomt at vi kollektivt er vitne til dette, og at vi som samfunn lar dette skje. 

– Jeg kan ikke beskrive smerten jeg føler på, sier hun. 

– Vil fortsette å forsvare oss

Israelske myndigheter nekter for å ha begått folkemord og påberoper seg selvforsvar etter Hamas-angrepet.

Etter kjennelsen sier statsminister Benjamin Netanyahu at Israel utkjemper en rettferdig krig, melder Reuters. 

– Vi vil fortsette å forsvare oss og våre innbyggere mens vi følger internasjonal lov, sier han. 

Israels president Isaac Herzog har avfeid beskyldningene mot landet som «grusomme» og «uhyggelige». Anklagene mot Israel er også avvist av landets viktigste støttespiller USA.

Titusener av ofre

Krigen har pågått siden 7. oktober og ble utløst av Hamas-angrepet mot Israel der over 1100 mennesker ifølge israelske myndigheter ble drept.

I løpet av tre og en halv måned har nærmere 26.000 palestinere blitt drept i israelske angrep på Gazastripen, ifølge palestinske helsemyndigheter, mens over 60.000 oppgis å ha blitt såret.

Samtidig er store deler av bygningsmassen lagt i grus, mesteparten av befolkningen drevet på flukt, og tilgangen på mat, rent vann, medisiner og annen nødhjelp er blitt blokkert. Den humanitære situasjonen beskrives som katastrofal, og en av fire innbyggere sulter, ifølge FN.

Fakta om Den internasjonale domstolen i Haag

  • Den internasjonale domstolen (ICJ) er FNs øverste juridiske organ
  • Etablert i 1945, holder til i Haag i Nederland
  • Kun stater kan bringe saker inn for domstolen
  • Har som hovedoppgave å avgjøre rettslige tvister som oppstår mellom to stater
  • Kan også komme med rådgivende uttalelser til FNs sikkerhetsråd, FNs hovedforsamling eller andre FN- organisasjoner.
  • Eneste domstol som har myndighet til å avsi dommer på alle folkerettslige områder.

Kilde: Store norske leksikon / NTB