Optimisme i en mørk tid:

– Fire grunner til klima-optimisme

BRUSSEL (TV 2): Til tross for en mørk verden, er det én ting utenriksminister Espen Barth Eide ser positivt på.

KATASTROFE-ÅR: Varme-rekorder, skogbranner og flom. Året 2023 kommer til å gå inn i historien klima-messig. Det legger et ekstra press på landene, som skal bli enige om å redusere den globale oppvarmingen enda mer. Foto: Yara Nardi / Reuters / NTB
KATASTROFE-ÅR: Varme-rekorder, skogbranner og flom. Året 2023 kommer til å gå inn i historien klima-messig. Det legger et ekstra press på landene, som skal bli enige om å redusere den globale oppvarmingen enda mer. Foto: Yara Nardi / Reuters / NTB

Mellom håndtering av to kriger og forsøk på å få nordmenn ut av Gaza, har utenriksminister Espen Barth Eide jobbet med klima.

Selv om han ikke lenger er klimaminister, er han fortsatt en av sjefsforhandlerne for COP28 i Dubai om drøye fire uker.

EU PRESSER: Espen Barth Eide under sitt første besøk i Brussel etter at han tok over som utenriksminister. EU presser på for å fase ut urenset olje og gass. Foto: Santiago Vergara / TV 2
EU PRESSER: Espen Barth Eide under sitt første besøk i Brussel etter at han tok over som utenriksminister. EU presser på for å fase ut urenset olje og gass. Foto: Santiago Vergara / TV 2

Til tross for en mørk verden. Espen Barth Eide nevner fire grunner til å se lyst på utsiktene til nye klima-fremskritt.

Krigene har ikke smittet over på klimaforhandlingene. Her sitter Kina, Russland, Israel, Saudi-Arabia og andre land sammen og snakker om klima.

Vertskapet for klimatoppmøtet, De forente arabiske emirater, er veldig proffe. Rett og slett imponerende gode, ifølge utenriksministeren.

SOLKRAFT: Et fly som flyr på sol-energi, ikke flybensin. Omstilling bort fra fossil energi blir et av temaene i Dubai. Foto: Jean Revillard / AFP / NTB
SOLKRAFT: Et fly som flyr på sol-energi, ikke flybensin. Omstilling bort fra fossil energi blir et av temaene i Dubai. Foto: Jean Revillard / AFP / NTB

– Det har overrasket mange, tror jeg. De er veldig ambisiøse og målrettet på innhold. Inkludert omstillingen bort fra fossil energi på en troverdig og god måte. Dette har kanskje ikke så mange trodd de hadde vært så opptatt av, sier Barth Eide.

Presidenten for årets klimatoppmøte er Sultan Ahmed al-Jaber. Han er industriminister og toppsjef for Emiratenes statlige oljeselskap. Utnevnelsen av ham til sjef for klimatoppmøtet er blitt kraftig kritisert.

OLJETOPP: Sultan Ahmed al-Jaber skal lede klima-toppmøtet i Dubai, samtidig leder han landets statlige oljeselskap. Foto: Kamran Jebreili / AP / NTB
OLJETOPP: Sultan Ahmed al-Jaber skal lede klima-toppmøtet i Dubai, samtidig leder han landets statlige oljeselskap. Foto: Kamran Jebreili / AP / NTB

Emiratene var i fjor verdens sjuende største oljeprodusent. Norge ligger som nummer 11 på statistikken.

– Gitt en litt optimistisk tone

Sommeren 2023 har vært den mest dramatiske klima-sommeren i målt historie.

For Barth Eide er dette en grunn til at klimaforhandlingene går i riktig retning.

– Land i både øst, vest, nord og sør skjønner at dette er noe vi er nødt til å ta tak i. Og vi må gjøre mer enn vi har gjort, konstaterer han.

UTSLIPP MÅ NED: Hvis ikke utslippene går enda mer ned, vil ekstrem-vær koste menneskeliv og i tillegg føre til store materialle skader. Foto: Scott Olson / AP / NTB
UTSLIPP MÅ NED: Hvis ikke utslippene går enda mer ned, vil ekstrem-vær koste menneskeliv og i tillegg føre til store materialle skader. Foto: Scott Olson / AP / NTB

Klimapolitikken de siste årene har gitt resultater i riktig retning, viser utenriksministeren til.

I september ble det lagt fram en «løypemelding» for Paris-avtalen. Den viser hvordan avtalen har påvirket hvordan temperaturene på jorda vil øke i fremtiden.

Barth Eide sier dette har påvirket stemningen før klimatoppmøtet.

Gjennomgangen viser at økningen i fremtidig gjennomsnittstemperatur på jorda er lavere enn den ville vært uten Paris-avtalen.

– Dette går langt ifra fort nok, men det har gitt en litt optimistisk tone og tro på at det faktisk går an. Stadig flere land er nå villige til å snakke om utfasing av urenset fossil energi, sier Barth Eide.

Se fakta om Paris-avtalen lenger ned.

Nei til urenset olje og gass

Utenriksministeren deltok nylig på et ministermøte i Abu Dhabi, som forberedte klimatoppmøtet. I Dubai er han ansvarlig for å snekre en enighet om utslippsreduksjoner, sammen med en kollega fra Singapore.

NEI TIL URENSET: Dte snakkes om en enighet i Dubai om å si nei til urenset olje og gass. I dag er 80 prosent av verdens energisystemer fossile. Foto: Ole Berg-Rusten
NEI TIL URENSET: Dte snakkes om en enighet i Dubai om å si nei til urenset olje og gass. I dag er 80 prosent av verdens energisystemer fossile. Foto: Ole Berg-Rusten

Før Dubai-toppmøte er det et press om å bli enige om utfasing av olje og gass, som ikke er renset for CO2.

EU-landene, som er de mest ambisiøse før klimatoppmøtet, har samlet seg om å kreve utfasing av urenset olje og gass.

– Dette er omstridt, fordi en del mener at referansen «unabated» (urenset) vil forlenge fossil-alderen, men vi mener at vi kommer fortere til lavutslipp hvis vi har med karbonfangst, for eksempel i form av blå hydrogen eller blå ammoniakk.

– Men verken praktisk eller økonomisk er man i mål med karbonfangst og – lagring i dag?

– I dag er energisystemene i verden 80 prosent fossile. De blir ikke 100 prosent fornybare til uka, for å si det sånn. Det er en enorm omstilling, både av produksjon og bruk. Du kan alltid sette opp vindmøller nok, men du må også endre energibruken.

PARIS-AVTALEN: Den første gjennomgangen av klima-avtalen fra Paris 2015 viser at klima-tiltakene som er satt igang hjelper, men de hjelper ikke raskt nok for å begrense oppvarmingen av kloden. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB
PARIS-AVTALEN: Den første gjennomgangen av klima-avtalen fra Paris 2015 viser at klima-tiltakene som er satt igang hjelper, men de hjelper ikke raskt nok for å begrense oppvarmingen av kloden. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Dette er klima-avtalen fra Paris

Avtalen er fra 2015

194 land pluss EU er med på avtalen

Temperaturen på kloden må ikke stige mer enn 2 grader før århundret er over, helst ikke mer enn 1,5.

Landene skal begrense klimautslippene så raskt som mulig.

Mellom 2050 og 2100 skal verden være klimanøytral. Det vil si at det ikke skal slippes ut mer klimagasser enn det vi fjerner og fanger.

Rike land skal hjelpe fattige land med å kutte utslipp. Det starter med 100 milliarder dollar i året.

Alle land må tilpasse seg klimaendringene. Hvert land må lage en plan for det.

Kilde: FN

– Hva vil du si vil være et godt resultat av dette klimatoppmøtet?

– Jeg tenker at det i hvert fall bør være veldig tydelig at den viktigste oppgaven er å omstille energisystemet. Det langsiktige målet må være et energisystem uten utslipp i det hele tatt.

Han ønsker også at møtet anerkjenner at det må gjøres noe med andre klimagasser enn CO₂, som metan. Siste ønske for møtet fra utenriksministeren, er at det er tydelig på naturens rolle som karbonlager.