Finsk president kan miste talerett i EU

Bare landets statsminister skal kunne føre ordet for Finland på toppmøter i EU, foreslår en komité som utreder reformer av den finske grunnloven. Den mener presidenten ikke lenger bør ha denne retten.

Presidenten bør bare unntaksvis få delta på EU-toppmøtene, og da etter at regjeringen først har fattet formelt vedtak om det. Selv i slike tilfeller skal retten til å avgi stemme på landets vegne ligge hos statsministeren, foreslår komiteen ifølge nyhetsbyrået FNB.

Forslaget om grunnlovsendringer ligger til behandling hos justisminister Tujia Brax og skal snart opp for Riksdagen i Helsingfors. Hvis forslaget blir vedtatt, kan den reviderte grunnloven tre i kraft om to år, skrev FNB onsdag. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2