Fersk rapport: Folk må være forberedt på forsyningskrise

Totalberedskapskommisjonen foreslår flere grep for å bedre den sivile beredskapen.

RAPPORT: Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl mottok totalberedskapskommisjonens rapport av tidligere forsvarssjef Harald Sunde mandag formiddag. Foto: Terje Pedersen/NTB
RAPPORT: Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl mottok totalberedskapskommisjonens rapport av tidligere forsvarssjef Harald Sunde mandag formiddag. Foto: Terje Pedersen/NTB

Kommisjonen mener at regjeringen må rette større oppmerksomhet mot alvoret i risiko- og trusselbildet, og at rådene om egenberedskap må forsterkes.

– Rådene bør derfor utvides med omtale av det øvre krisespektret. Dette omfatter både antall dager befolkningen må kunne klare seg selv ved forsyningssvikt, og en tydeliggjøring av hvilke scenarioer det må tas høyde for.

Det går fram av rapporten fra kommisjonen, som ble overlevert til justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) klokken 10 mandag av tidligere forsvarssjef Harald Sunde.

– Hver og en av oss er ansvarlige for egen sikkerhet og beredskap, og sammen med fellesskapets ressurser kan vi bygge et trygt samfunn, sier Sunde.

Vil styrke egenberedskapen

Kommisjonen mener vi trenger en motstandsdyktig og utholdende befolkning. De mener at nordmenn må kunne mer enn egenberedskap, men at også skoleverket, frivillige organisasjoner og verkeplikt bør bidra til å bygge beredskapskompetanse i samfunnet.

– Vi må alle ha våre egne beredskapslagre, og det er viktig at disse rådene kommer fra regjeringen, sier kommisjonslederen.

De foreslår regionale og nasjonale kurs om totalforsvar, samfunnssikkerhet og beredskap som skal tilbys ledere i frivilligheten, organisasjoner og næringslivet.

Videre foreslår utvalget at lokalt og regionalt nivå i beredskapen må styrkes, samt forsyningssikkerheten og at det nordiske beredskapssamarbeidet må utvides.

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl. Foto: Terje Pedersen/NTB
Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl. Foto: Terje Pedersen/NTB

Endret trusselbilde

Regjeringen startet arbeidet med en total gjennomgang av norsk sivil beredskap i januar i fjor.

Da pekte justisminister Emilie Enger Mehl på at det er 20 år siden sist gjennomgang av den sivile beredskapen.

– Jeg mener det er avgjørende å kartlegge styrker og svakheter i den sivile beredskapen. Sist dette ble sett i sammenheng var da sårbarhetsutvalget fremla sin utredning i 2000. Trusselbildet har endret seg vesentlig siden den gang. Denne rapporten vil bli et viktig verktøy for å utvikle beredskap som står seg for fremtiden, sier Mehl i en pressemelding.

Anbefaler styrking av frivilligheten

Dersom det ikke tas grep for å styrke frivillige rednings- og beredskapsorganisasjoner, kan dette føre til at de ikke kan bidra som i dag.

– Kommisjonen anbefaler derfor at frivillige rednings- og beredskapsorganisasjoner styrkes gjennom en reell økonomisk satsing. Blant annet foreslår kommisjonen at tilskuddene økes, heter det i rapporten.

De mener også at «frivilligheten ikke skal måtte betale for å bidra til å redde liv». Kommisjonen peker derfor blant annet på at ny teknologi som er nødvendig for effektivt samarbeid med det offentlige, må være kostnadsfritt for frivillig sektor.

Videre anbefales avgiftsfritak for kjøretøy og utstyr for den frivillige redningstjenesten.

– Hvis regjeringen følger opp dette, er det gode nyheter for den lokale beredskapen. Frivillige som har brukt mye fritid på dugnad for å betale statlige avgifter, kan med et avgiftsfritak bruke tid og krefter på øvelser og innsats i kriser, sier beredskapsleder Anders Thorheim i Røde Kors i en uttalelse til NTB.

Dette er totalberedskapskommisjonen

Kommisjonen fikk 21. januar 2022 i oppdrag å vurdere styrker og svakheter ved beredskapen i Norge. De skulle også komme med forslag om hvordan samfunnssikkerheten og beredskapen kan styrkes.

Lederen for totalberedskapskommisjonen er tidligere forsvarssjef og Senterpartimedlem Harald Sunde.

I tillegg består kommisjonen av følgende medlemmer:

Ordfører Anne Rygh Pedersen, Tønsberg, sikkerhetsdirektør Hanne Tangen Nilsen, Nittedal, konsernsjef Christian Stav, Steinkjer, sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide, Oslo, politimester Ellen Katrine Hætta, Sør-Varanger, direktør Jon Halvorsen, Nordre Follo, direktør Cecilie Daae, Oslo, forbundsleder Ola Yttre, Skjåk, sikkerhetsdirektør Elise Lindeberg, Lillesand, ordfører Ida Stuberg, Inderøy, styreleder Anne Jødahl Skuterud, Gjerdrum, professor Odd Jarl Borch, Bodø, statsforvalter Elisabeth Vik Aspaker, Tromsø, LO-sekretær Are Tomasgard, Lillestrøm og regiondirektør Tone Grindland, Stavanger.

Mer innhold fra TV 2