Eurosonens økonomi i medvind

Eurosonen ligger an til å få en økonomisk vekst på 1,7 prosent i 2010, langt høyere enn forventet. Men i land som Spania fortsetter nedgangen.

Det er spesielt Tyskland som bidrar til at pilene igjen peker oppover i eurosonen, opplyste EU-kommisjonen mandag. Veksten er betydelig høyere enn 0,9 prosent som er anslått tidligere. I EU som helhet er det ventet en vekst på 1,8 prosent, også det langt bedre enn antatt.

I andre kvartal (april til juni) var veksten i EU høyere enn i både USA og Japan takket være oppsvinget i Tyskland der BNP vokste med 2,2 prosent.

Samtidig bidrar den tunge gjeldsbyrden i land som Hellas, Spania og Irland til å skape stor usikkerhet, ifølge kommisjonen.

I Spania forventes det at økonomien vil krympe med 0,3 prosent. I fjor var nedgangen på hele 3,7 prosent.

Årsaken til at Spania fortsatt sliter med å skape økonomisk vekst er fallende privat forbruk, lite investeringsvilje, samt at økonomien ennå ikke er helt tilpasset utviklingen i eiendomsmarkedet. På grunn av budsjettkutt vil det trolig også bli brukt mindre penger på offentlige investeringer. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2