EU går med på å utsette brexit

EUs ledere er enige med Storbritannias statsminister Theresa May om å utsette brexit til tidligst 12. april. Dermed unngår britene «giljotinen» neste fredag.

FRIST: Statsminister Theresa May ba EU om å gå med på en utsettelse av brexit med tre måneder. Foto: Frank Augstein / AP
FRIST: Statsminister Theresa May ba EU om å gå med på en utsettelse av brexit med tre måneder. Foto: Frank Augstein / AP

Diskusjonene om utsettelsen gikk mer enn fire timer på overtid på EUs toppmøte i Brussel torsdag kveld. Men til slutt ble stats- og regjeringssjefene enige om en løsning.

Eller en «exit fra giljotinen», som én diplomat formulerte det.

Totrinnsrakett

EUs tilbud har to trinn. I første omgang blir det kun snakk om en kort utsettelse til 12. april.

– Inntil denne datoen vil alle alternativer forbli åpne, sa EUs president Donald Tusk etter møtet.

Hvis Underhuset i London stemmer for utmeldingsavtalen neste uke, kan utsettelsen forlenges til 22. mai, som er siste frist for å gå ut av EU før valget til nytt EU-parlament.

Det skal gi britene tilstrekkelig tid til å gjøre ferdig de langdryge ratifikasjonsprosessene i Parlamentet. Hvis ikke, må britene gi EU svar innen 12. april om hva veien videre skal være.

Flere datoer foreslått

Løsningen kom etter en vanskelig diskusjonsrunde der en rekke datoer kom på bordet: 11. april, 7. mai, 22. mai, 30. juni – eller en mer langvarig utsettelse på ni måneder.

Det Storbritannias statsminister Theresa May i utgangspunktet ba om, var en utsettelse av brexit med tre måneder til 30. juni.

Men den tidsrammen hadde EU-toppene sterke motforestillinger mot. Problemet er valget til nytt EU-parlament, som finner sted 23.–26. mai.

Stats- og regjeringssjefene diskuterte først saken med den britiske statsministeren i drøyt halvannen time torsdag ettermiddag. Tonen under utspørringen skal ifølge diplomater ha vært respektfull, men tøff.

Deretter ble May sendt på dør, slik at de øvrige medlemslandene kunne fortsette diskusjonen uten henne.

Hemmelig forslagstekst

Møtet begynte med at en forslagstekst ble lagt fram for lederne. Denne teksten ble holdt strengt hemmelig helt fram til møtet. Da utkastet ble lagt fram for lederne, tok det bare minutter før det var lekket til en rekke medier.

Forslaget: en kort forsinkelse til 22. mai.

«Det europeiske råd forplikter seg til å enes om, før 29. mars 2019, en forlengelse til 22. mai 2019, forutsatt at utmeldingsavtalen godkjennes av Underhuset neste uke», het det i teksten.

«Gitt at Storbritannia ikke har til hensikt å holde valg til EU-parlamentet, er ingen forlengelse mulig etter den datoen», sto det videre.

Rev i stykker forslaget

Men forslaget ble raskt revet i stykker. Og for første gang siden den britiske folkeavstemningen i 2016 viste disiplinen og samholdet i diskusjonene mellom de europeiske lederne om brexit for alvor å vise tegn til å slå sprekker.

En rekke nye forslag kom på bordet. Etter det NTB kjenner til, skal Belgia og Frankrike blant annet ha foreslått 7. mai som sluttdato, i stedet for 22. mai.

Da klokka nærmet seg 21, tok lederne en pause, for så å fortsette den livlige diskusjonen over middag. Til forrett fikk de terrine av grønne linser med sjøkreps.

Så fortsatte de med stekt and à l'orange med pastinakkpuré og glaserte gulrøtter, og sjokolade til dessert. Og til slutt kom også et spiselig kompromiss på bordet.