EU-enighet om grønn skatt på tungtrafikk

EU vil innføre en grønn skatt på tungtransporten gjennom Europa. For første gang ser lyd- og luftforurensning fra lastebiler ut til å bli beskattet.

Etter to år med stillstand er EUs transportministre nå enige om å introdusere prinsippet om at den som forurenser, skal betale for det.

- Dette er en milepæl på veien mot ansvarlig tungtransport i Europa, sa Belgias transportminister, Etienne Schouppe, som ledet møtet i Luxembourg fredag.

Beregninger viser at dagens avgifter som i gjennomsnitt er mellom 15 og 25 eurocent per kilometer, vil øke med 3-4 cent.

Eurovignett-direktivet omfatter 15.000 kilometer av Europas veistrekninger. Det gir medlemslandene mulighet til å fastsette avgifter for å vedlikeholde og forbedre infrastrukturen. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2