TV 2 i Tsjernihiv:

Enorme skader i Tsjernihiv – køen av sultne mennesker strekker seg langt

TSJERNIHIV, UKRAINA, (TV 2) Folk i byen Tsjernihiv holdt ut uker med russisk beleiring. Men prisen har vært høy. Ekstremt høy.

Lenge før TV 2 når frem til byen, må vi kjøre av hovedveien. Alle broene rundt Tsjernihiv er ødelagte, for å hindre de russiske styrkene i å erobre byen.Sprengte broeneFor litt over en måned siden hadde over 300.000 innbyggere sitt hjem her. Under kamphandlingene flyktet minst halvparten av byens befolkning, resten forsøkte å overleve så godt de kunne i en stadig mer sønderbombet by.Tsjernihiv ligger bare ti mil fra grensen til Russland og Hviterussland, og ble raskt an