Diesen: – Ikke mistanke om at noen har brutt loven

Forsvarssjef Sverre Diesen sier etterforskningen av Forsvarets sikkerhetstjeneste er viktig av prinsipielle grunner, men at det ikke er mistanke om at ansatte har brutt loven.

– Jeg har ingen grunn til å tro at det har foregått ulovligheter, sier Diesen til NTB.

Diesen sier politianmeldelsen kom på bordet fordi man ønsket å teste om de som hadde overvåket datastrømmene hadde holdt seg innenfor regelverket.

– Det er en prinsipiell sak, hvor det er interessant med en politimessig vurdering, sier Diesen.

Departementene har det siste året gått gjennom rutinene rundt sikkerhetstjenesten. For Diesen er målet å få trukket opp grenser for virksomheten, som ikke er en del av de hemmelige tjenestene, men har arbeid som grenser mot slike.

Forsvarssjefen understreker også at politietterforskningen ikke dreier seg om telefonavlytting eller lesing av e-post eller lignende forhold.

– Det er viktig å holde denne saken i rette proposisjoner, sier Diesen.

– At vi gikk til politiet med saken innebærer ikke at vi har mistanke om at noen forsvarsansatte har gjort noe ulovlig, legger han til. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2