Rentekutt:

Dette kan bli avgjørende for Norges Bank

Det var full stans i europeisk økonomi på tampen av fjoråret. Det kan være godt nytt for styringsrenten her hjemme.

EUROPEERE: Folk på handlegata Zeil sentralt i Frankfurt. Økonomien i eurosonen stagnerte i fjorårets siste kvartal. Foto: Michael Probst
EUROPEERE: Folk på handlegata Zeil sentralt i Frankfurt. Økonomien i eurosonen stagnerte i fjorårets siste kvartal. Foto: Michael Probst

Økonomien i eurosonen har stagnert, viser nye tall

Bruttonasjonalproduktet (BNP) blant landene som bruker euro lå stabilt i fjorårets tre siste måneder. 

– Det er en utflating. Det er i tråd med det vi har sett en stund, sier Marius Hov, sjeføkonom i Handelsbanken. 

FORKLARER: Marius Gonsholt Hov er sjeføkonom, Handelsbanken Foto: Per Haugen / TV  2
FORKLARER: Marius Gonsholt Hov er sjeføkonom, Handelsbanken Foto: Per Haugen / TV 2

Det har ikke vært betydelig vekst i eurosonen siden tredje kvartal i 2022, da økonomien vokste med 0,5 prosent.

Starten av 2024 synes ikke å bli langt bedre, med flere indikasjoner på vedvarende lav aktivitet.

Kan presse ned prisene 

Men det er ikke kun dårlig nytt. Stillestående BNP kan være med på å dempe prisveksten. 

– Det går svakt i europeisk økonomi. Og det er jo meningen fra Den europeiske sentralbanken, i en viss forstand, forklarer sjeføkonom i Nordea Kjetil Olsen. 

FORKLARER: Kjetil Olsen er sjeføkonom hos Nordea Markets. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2
FORKLARER: Kjetil Olsen er sjeføkonom hos Nordea Markets. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Målet er å dempe folks etterspørsel, slik at det presser prisene ned.

– Lønnsveksten i eurosonen er fortsatt høy, men en del av det absorberes av at bedriften reduserer marginene sine. Det bidrar til å dempe prisveksten, sier Hov i Handelsbanken. 

Det igjen kan påvirke rentene våre. Lavere inflasjon i eurosonen rettferdiggjør en lavere styringsrente i Europa. 

– Det går gradvis i riktig retning. Det er en klar forventning i markedet nå som sier at renten i eurosonen kan kuttes allerede i april, sier Hov. 

Også Jan Ludvig Andreassen, sjeføkonom i Eika Gruppen mener stagnasjon i eurosonen vil påvirke renten. 

– Hvis det blir sterk nedgang i inflasjonen på grunn av nullvekst i Europa, kommer eurorenten mye ned, sier han. 

FORKLARER: Jan Ludvig Andreassen er sjeføkonom i Eika Gruppen. Foto: Yngve Bugge Drangsholt / TV2
FORKLARER: Jan Ludvig Andreassen er sjeføkonom i Eika Gruppen. Foto: Yngve Bugge Drangsholt / TV2

Det igjen kan påvirke vår egen rente. 

Hva europeiske sentralbanken (ECB) gjør er nemlig svært toneangivende for Norges Banks vurderinger, ifølge økonomene. 

– For at vi skal få en renteavgang her hjemme, er det avgjørende at de store sentralbankene har kommet godt i gang med rentekutt, sier Olsen. 

Ser mot USA

Og den aller viktigste banken i denne sammenhengen er den amerikanske sentralbanken. 

Det neste rentemøtet der er onsdag denne uken. 

– De kommer ikke til å gjøre noe med selve styringsrenten nå. Men det som er spennende er om de sier noe om tidspunktet for neste kutt, sier Hov. 

STYRER SHOWET: Lederen i den amerikanske sentralbanken, Jerome Powell under et møte i desember. Økonomene er spente på hva han sier denne gangen. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP.
STYRER SHOWET: Lederen i den amerikanske sentralbanken, Jerome Powell under et møte i desember. Økonomene er spente på hva han sier denne gangen. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP.

Olsen i Nordea mener det samme. Han kommer til å se etter signaler og hint fra amerikanerne. 

– Det blir interessant å se om de kommer til å være tydelige på om de kommer til å sette ned renten si, eller ikke, sier han. 

Hov forteller at aktørene markedet er usikre på om amerikanerne kommer til å kutte i mars, eller ikke.

– Omtrent halvparten tror de vil gjøre det, og halvparten tror ikke. 

Tro på tidlige rentekutt

Tirsdag spår Det internasjonale pengefondet (IMF) at det internasjonale markedet har «overdreven tro på tidlige rentekutt».

Det skriver Dagens Næringsliv

De mener den global økonomien vil vokse i årene framover. 

De tror også inflasjonen i verdensøkonomien kan falle raskere enn antatt, særlig om de kortsiktige inflasjonsforventningene fortsetter å falle, ifølge avisen. 

Hvis både den amerikanske og europeiske sentralbanken kutter de neste månedene, er det bare spørsmål om tid før Norges Bank følger etter, ifølge økonomene.

– Den amerikanske sentralbanken setter en standard i det internasjonale rentemiljøet, sier Olsen. 

– Du får ikke Norges Bank til å si det direkte. De sier alltid at det er en «helhetlig avgjørelse» og lignende. Men når det kommer til stykket vet vi at de er veldig opptatt av rentedifferansen mellom Norge og utlandet. Da er det de store økonomiene som gjelder, sier Hov. 

Han tror imidlertid vi må vente til etter sommeren før vi får et rentekutt i Norge. 

Kan bli sterkere kronekurs

Rentekutt i utlandet kan ha andre konsekvenser også. Blant annet på kronekursen vår. 

Den europeiske styrerenten ligger for tiden på 4 prosent. Den amerikanske renten har et intervall på 5,25–5,50 prosent. Vår rente er på sin side på 4,5 prosent. 

Hvis ECB og amerikanerne setter ned renten lenge før vi gjør det, vil den norske kronekursen styrke seg, mener Andreassen. 

– Renteforskjellene vil øke. Da vil kapital flyte inn i Norge og drive opp kronekursens verdi, sier han. 

Sjeføkonomen tror kronekursen vil styrke seg med ti prosent etter utenlandske rentekutt. 

– Og så er det klart at etter hvert som kronen bare styrker seg, vil Norges Bank begynne å kutte rentene.