KONSEKVENSER: Effektene av gasslekkasjen kan være dødelige for fiskelivet. Illustrasjonsfoto.
KONSEKVENSER: Effektene av gasslekkasjen kan være dødelige for fiskelivet. Illustrasjonsfoto. Foto: Cornelius Poppe/NTB

Dårlig nytt for fiskelivet i Østersjøen

Havforskere bekymrer seg for konsekvensene i Østersjøen etter mulig sabotasje mot Nord Stream 1 og 2. Effektene av gasslekkasjen kan være dødelige.

Dette sier svenske biologer til Expressen basert på hendelsene mandag kveld.

– Akkurat dette området er et av de viktigste fiskeområdene i hele Østersjøen øst for Bornholmsdypet. Hadde det skjedd øst for Gotland, kan jeg ikke se at det ville hatt samme effekt, men nå skjer det her, der vi vet at det er et viktig område for den lille bestanden vi har igjen av torsk i Østersjøen, sier forsker Thomas Dahlgren ved Gøteborgs universitet til Expressen.

Kan påvirke fiskelivet

Omfanget av lekkasjen på naturgassrørledningene Nord Stream 1 og 2 i Østersjøen, nær Bornholm, er foreløpig uklart. Samtidig bekymrer svenske forskere seg for de marine konsekvensene.

De siste årene har fisk i Østersjøen vært påvirket av både overfiske og utslipp av nitrogen.

De svenske biologene påpeker at det er et «sterkt stresset» maritimt miljø, som ikke bare vil true torskebestanden, men også andre arter.

Energistyrelsen er fortsatt i gang med å vurdere hvilke miljøkonsekvenser av lekkasjen i gassrørledningen Nord Stream 2 utenfor Bornholm vil bli.

MILJØKONSEKVENSER: Vil ikke bare true torskebestanden, men også andre arter. Foto: Cornelius Poppe/NTB
MILJØKONSEKVENSER: Vil ikke bare true torskebestanden, men også andre arter. Foto: Cornelius Poppe/NTB

Lignende lekkasje i Azovhavet

Lekkasjer av denne størrelsen er sjeldne. Det er derfor få studier på området, og mandagens hendelser gjør det vanskelig å konkret forutsi konsekvensene.

Thomas Dahlgren fant studier fra en lignende lekkasje i Azovhavet, som er et sidevann til Svartehavet øst for Krim-halvøya, på 1980-tallet.

I studiet ble det notert en sterk innvirkning på fiskelivet.

– Det døde mye fisk, sier Thomas Dahlgren.

Blant annet hadde fisken i Azovsjøen det vanskelig å bevege seg, noe som kan føre til at de dør.

Østersjøen lider allerede av «ekstrem oksygenmangel», ifølge SMHI.

I det som kalles Bornholmsbassenget har det «tidligere vært regelmessig oksygenmangel i korte perioder på dypvannet, men nå finnes det også jevnlig helt oksygenfrie områder», ifølge en tidligere rapport fra SMHI.

Lekkasje av naturgass kan med stor sannsynlighet strupe oksygeninnholdet ytterligere.

– Det vi vet fra Azovsjøen, er at det er spesielt ille når vann allerede har svært lave oksygennivåer, slik det har vi i Østersjøen, sier Thomas Dahlgren.

ØSTERSJØEN: Oppdaget lekkasjer på gassrørledningene Nord Stream 1 og 2 utenfor den danske øya Bornholm. Foto: Danske forsvaret/NTB
ØSTERSJØEN: Oppdaget lekkasjer på gassrørledningene Nord Stream 1 og 2 utenfor den danske øya Bornholm. Foto: Danske forsvaret/NTB

Bekymring for manglende undersøkelser

Siden det er svært få studier som gjelder denne typen utslipp, mener Dahlgren at det er viktig å følge nøye med på hvordan økosystemet og livet i havet påvirkes. Noe han er bekymret for ikke skal skje.

– Det er viktig å undersøke og melde fra, ellers kan man ikke lære noe av det, sier Dahlgren.

– Så vidt jeg vet er det for eksempel ingen som har gått ned for å se effekten av dette gassutslippet. Tvert imot prøver alle å si at «nei, det er vel ingen fare», annet enn for klimaet da. Men jeg synes det er uheldig, spesielt med tanke på at Østersjøen allerede er så hardt rammet, legger han til.

KLIMABELASTNING: Rør ved anleggene til gassrørledningen 'Nord Stream 1 Foto: HANNIBAL HANSCHKE/Reuters
KLIMABELASTNING: Rør ved anleggene til gassrørledningen 'Nord Stream 1 Foto: HANNIBAL HANSCHKE/Reuters

Stor klimabelastning

Det danske energidirektoratet har beregnet at det samlede utslippet fra gasslekksajen på Nord Stream-gassrørledningen tilsvarer 32 prosent av Danmark samlede klimabelastning over et år.

Klimabelastningen er særlig stor fordi metan er mer klimafarlig enn CO2.

Nord Stream-gassrørledningene er tømt for halvparten av gassen, opplyser det danske energidirektoratet. Rørene vil trolig være tømt søndag.

Det er konstatert tre lekkasjer i de to gassrørledningene.

Direktør Kristoffer Böttzauw gjentok at det er snakk om en bevisst handling. Han forklarte at de ligger mellom 70 og 90 meter dypt og at det derfor ikke kan ha skjedd ved et uhell.