Biden lover dobling av USAs bidrag til klimafinansiering

USAs president Joe Biden kom med klimaløfter da han holdt sin tale til FNs hovedforsamling tirsdag.

Biden sier USAs bidrag vil bidra til at verden kan nå målet om et globalt klimafond. Han ber andre land forplikte seg til større bidrag før høstens klimatoppmøte.

– FN-sjefen har med rette erklært kode rød for klimaet, sier Biden.

– For å holde oss til målet om å redusere utslippene til 1,5 grader, må alle komme med forpliktelser til klimatoppmøtet, sier Biden.

Verdens høyinntektsland besluttet i Parisavtalen å opprette et globalt klimafond på 100 milliarder dollar i året for å bistå utviklingsland i det grønne skiftet.

De rike landene har imidlertid ikke levert på dette løftet. Det har FN-sjefen kommet med sterk kritikk av i forkant av FNs hovedforsamling denne uken.

– Vi søker ikke en ny kald krig

USA vil starte en ny æra av «uopphørlig diplomati» som følge av at krigen i Afghanistan er slutt, sa Biden i talen. Like før hadde FNs generalsekretær António Guterres bedt USA og Kina sette seg ned og sørge for at verden ikke går inn i en ny kald krig.

– Vi søker ikke en ny kald krig, eller en verden delt opp i blokker. USA vil jobbe med alle land for å løse utfordringer, selv om vi har store uenigheter på andre områder, sa han.

USA er rede til å bruke makt hvis nødvendig, men militær makt må være et aller siste verktøy, sa Biden, som brukte store deler av talen til å oppfordre verdens ledere til å stå sammen mot koronapandemien og klimakrisen.

– Vi er ved et historisk vendepunkt, sa han.

Vil bidra mer til koronahåndteringen

Biden sa i sin tale til FNs hovedforsamling at USA så langt har brukt 15 milliarder dollar på global koronahåndtering. Det er ikke kjent hvor mye USA vil forplikte seg til onsdag.

Biden la i sin tale vekt på at USA har avsluttet krigen i Afghanistan, og går løs på nye og mer presserende utfordringer, som koronakrisen.

– I dag er mange av våre største bekymringer noe som ikke kan løses med våpen. Bomber og kuler kan ikke bekjempe koronapandemien. Vi må handle nå og få satt sprøyter i armer så fort som mulig, sier Biden.

Midlene USA vil forplikte seg til onsdag vil gå til tre mål, sier Biden: Redde liv nå, vaksinere verden og sørge for gjenoppbyggingen.