NORGE BIDRAR: Utenriksminister Anniken Huitfeldt bekrefter at Norge skal bidra i EUs trening av ukrainske soldater. Et oppdrag som EUs utenrikspolitiske sjef Josep Borrell lenge har kjempet for. Foto: NTB / TV 2.
NORGE BIDRAR: Utenriksminister Anniken Huitfeldt bekrefter at Norge skal bidra i EUs trening av ukrainske soldater. Et oppdrag som EUs utenrikspolitiske sjef Josep Borrell lenge har kjempet for. Foto: NTB / TV 2.
EUMAM Ukraine:

Bekrefter norsk samarbeid i EUs militæroperasjon: – Et betydelig bidrag

Treningen av ukrainske soldater på europeisk territorium vil få økt finansiell støtte og norske instruktører. – Veldig viktig, sier Huitfeldt.

EUs militære oppdrag med å trene ukrainske soldater i Europa er i full gang.

Fredag bekrefter regjeringen at også Norge vil bidra.

– Vi skal gi et vesentlig bidrag til treningen av ukrainske soldater i Polen og Tyskland, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt til TV 2.

Oppdraget heter EUMAM Ukraine og skal gi Ukraina spesialisert opplæring i å forsvare seg mot Russland.

TRENGER STØTTE: Ukrainske soldater trener hardt for å kunne kjempe mot russiske soldater. Her fra en treningsøvelse i Slavjansk 23. november. Foto: ANATOLII STEPANOV / NTB.
TRENGER STØTTE: Ukrainske soldater trener hardt for å kunne kjempe mot russiske soldater. Her fra en treningsøvelse i Slavjansk 23. november. Foto: ANATOLII STEPANOV / NTB.

Norge gir 150 millioner

Nylig bekreftet EUs utenrikstjeneste til TV 2 at de ønsket Norge velkommen inn i det viktige militæroppdraget.

– Det er veldig viktig med et alliert samhold nå og EU gir et vesentlig bidrag til å styrke Ukrainas motstandsdyktighet, sier Huitfeldt.

– Blir det en permanent ordning?

– Det blir en ordning som kommer til å gå over tid. Vi må styrke det ukrainske forsvaret slik at de kan stå imot denne grusomme angriperen, sier utenriksministeren.

I utgangspunktet vil det bety at Norge bidrar med finansiell støtte og instruktører, noe forsvarsminister Bjørn Arild Gram bekrefter til TV 2.

– Regjeringen har besluttet med 150 millioner kroner til finansiell støtte til EUs treningsmisjon. Det er et betydelig bidrag, i tillegg til at vi også vil bidra med instruktører til opplæringen av ukrainske soldater.

MILLIONSTØTTE: Norges forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) er tydelig på at Norges bidrag vil være betydelig for treningen av ukrainske soldater i Europa. Foto: Annika Byrde / NTB.
MILLIONSTØTTE: Norges forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) er tydelig på at Norges bidrag vil være betydelig for treningen av ukrainske soldater i Europa. Foto: Annika Byrde / NTB.

Vil gi spesialisert trening

Nøyaktig hvor mange instruktører som Norge skal bidra med er fremdeles uklart, men forsvarsministeren er i tett dialog med EU.

– Det skal trenes et stort antall ukrainske soldater i Tyskland og Polen. Både med basistrening, tilsvarende det som blir gjort i Storbritannia, men også med mer spesialisert opptrening av ukrainske soldater. Vi synes det er veldig viktig å bidra i Ukrainas forsvarskamp mot en overgriper og da er dette et veldig bra initiativ, som vi ønsker å støtte, sier Gram.

– Betyr det at vi blir en del av EUs militærstyrke?

– Vi blir en del av EUs arbeid med å trene ukrainske soldater, som skjer i nær koordinering med Storbritannia, hvor vi allerede trener ukrainske soldater i basis soldatferdigheter, sier forsvarsministeren.

Håper flere vil bidra

Danmark har tidligere sagt seg villig til å bidra og Sverige har uttalt at de vurdere det samme. Huitfeldt håper dette samarbeidet vil øke sannsynligheten for at andre land kanskje også vil bidra.

– Jeg håper det, at flere nå bidrar til å støtte Ukraina. Både når det gjelder elektrisitetsforsyning og humanitær hjelp til å gjenoppbyggingen av Ukraina, sier utenriksministeren, og legger til:

FRYKTER VINTEREN: Treningen av ukrainske soldater vil være viktig for den fryktede vinteren, som flere tror vil bli kald. Foto: ANATOLII STEPANOV / NTB.
FRYKTER VINTEREN: Treningen av ukrainske soldater vil være viktig for den fryktede vinteren, som flere tror vil bli kald. Foto: ANATOLII STEPANOV / NTB.

– Vi går en kald vinter i møte. Ukrainerne har hatt fremgang på slagmarken, men det ukrainske folket lider i denne situasjonen. Vi må gi dem større motstandsdyktighet for forsvaret må kunne forsvare Ukraina.

Utenriksministeren er tydelig på at slik situasjonen er nå, så krever det en økt innsats fra flere hold.

– Vi har gjort dette sammen med Storbritannia inntil nå, men nå skal vi også gå videre og gjøre dette med andre EU-land og det er viktig, for det kreves økt innsats. Det ukrainske forsvaret står imot en aggressiv angriper, og derfor skal vi gi støtte slik at de får trent sine soldater.

Fakta om Norges bidrag til opptrening av ukrainske soldater i Storbritannia

* Storbritannia har siden juni trent opp vanlige ukrainere i grunnleggende soldatferdigheter. Treningen skjer flere steder i Storbritannia.

* Fra oktober bistår Norge med opptrening, sammen med flere andre land.

* Så langt har om lag 7.000 ukrainere vært gjennom treningsopplegget. Ytterligere 3.000 skal få opplæring før jul, og britene planlegger for å trene 19.000 i 2023.

* Treningsopplegget baserer seg på britenes egen grunnopplæring av infanteri og omfatter våpentrening, førstehjelp og ferdigheter man trenger i felt.

* En kontingent med instruktører fra Hærens hurtige reaksjonsstyrke, hovedsakelig fra Telemark bataljon brigade Nord, startet opplæring av ukrainere forrige uke. To kontingenter hovedsakelig fra Heimevernet vil dra neste halvår.

Kilder: NTB, Forsvarsdepartementet, Sky News, Forsvaret

EUs utenrikstjeneste til TV 2

Oppdraget er satt i gang etter ønske fra EUs utenrikspolitiske sjef Josep Borrell, som har vært tydelig på at behovet er enormt.

I første omgang skal 15.000 ukrainske soldater få spesialtrening.

– EUs militære bistandsoppdrag vil trene de ukrainske væpnede styrkene slik at de kan fortsette sin modige kamp. EUMAM er ikke bare et treningsoppdrag, det er et tydelig bevis på at EU vil stå ved Ukraina så lenge det trengs, sa Borrell i en uttalelse tidligere i høst.

TV 2 har vært i kontakt med EUs utenrikstjeneste, som skriver de ikke kan gå i detaljer på drøftelser og diskusjoner med et tredjeland på nåværende tidspunkt, noe som er standard prosedyre.

– EUMAM Ukraine vil sikre koordinering med medlemslandenes bilaterale aktiviteter til støtte for Ukraina, så vel som med andre likesinnede internasjonale partnere, og er åpen for deltakelse fra tredjestater, skriver talsperson for Borrell, Peter Stano, til TV 2 i en e-post torsdag.