MILJØFIENDTLIG: USAs høyesterett legger begrensninger på hvordan landets viktigste lov mot forurensning kan brukes mot CO2-utslipp fra kraftverk. Foto: Jacquelyn Martin / AP / NTB
MILJØFIENDTLIG: USAs høyesterett legger begrensninger på hvordan landets viktigste lov mot forurensning kan brukes mot CO2-utslipp fra kraftverk. Foto: Jacquelyn Martin / AP / NTB
Fersk høyesterettsdom:

Begrenser muligheten til å bekjempe klimaendringer

USAs høyesterett legger begrensinger på hvordan landets viktigste lov mot forurensning kan brukes mot utslipp fra kraftverk.

Torsdag kom USAs høyesterett med en kjennelse som legger kraftige begrensninger og hindrer miljømyndighetene EPA å redusere karbonproduksjonen fra kraftverk.

Med seks stemmer mot tre sa det konservative flertallet at «Clean Air Act» ikke gir miljømyndighetene EPA utstrakt myndighet til å regulere utslippene fra kraftverk som bidrar til global oppvarming, skriver Washington Post.

Høyesteretts beslutning er et kraftig slag for baugen for president Biden og hans gigantiske klima- og velferdspakke. Etter planen legger han innen årets slutt fram en plan for år regulere utslippene fra kraftsektoren.

Bidens mål er å redusere USAs utslipp med 50 prosent innen 2030 og oppnå en utslippsfri kraftsektor innen 2035. I dag står kraftverkene for rundt 30 prosent av USAs CO2-utslipp.

«Å begrense karbondioksidutslippene på et nivå som vil tvinge en landsomfattende overgang bort fra bruk av kull, for å generere elektrisitet, kan være en fornuftig «løsning på dagens krise»», skriver høyesterettsjustitiarius John G. Roberts.

Dommer Elena Kagan, som var en av de som stemte mot, repliserte:
«I dag fratar domstolen EPA makten kongressen ga den for å svare på den mest presserende miljøutfordringen i vår tid».

Høyesterett hadde saken til behandling samtidig som et FN-panel opplyste at effektene av klimaendringene er i ferd med å bli mye verre, og at resultatet for kloden blir mer sykdom, sult, fattigdom og uro i årene som kommer.