De første tilfellene av «Havanna-syndromet» dukket opp i Cubas hovedstad Havanna i 2016. Foto: Desmond Boylan/AP/NTB
De første tilfellene av «Havanna-syndromet» dukket opp i Cubas hovedstad Havanna i 2016. Foto: Desmond Boylan/AP/NTB

Amerikanske myndigheter advarer nå mot «Havanna-syndromet»

Det hvite hus tar nå det mystiske «Havanna-syndromet» på alvor og kommer med konkrete advarsler til diplomater som opplever merkelige, fysiske ubehag på jobb.

I flere år har amerikanske diplomater og annet utstasjonert personell vært plaget av det som etter hvert er blitt kjent som «Havanna-syndromet». Symptomene har variert fra kvalme, svimmelhet, hodepine og neseblod, og mange har rapportert om en merkelig lyd – eller trykk – i forkant av symptomene.

Lenge har det hersket stor usikkerhet og skepsis til rapportene om de mystiske symptomene ved amerikanske ambassader og utestasjoner.

Men nå har amerikanske myndigheter bestemt seg for å ta fenomenet på alvor.

Klare advarsler

De nasjonale sikkerhetsmyndighetene kom nylig med følgende advarsler til diplomater, nasjonalt sikkerhetspersonell og etterretningsoffiserer: «Flytt bort fra nærområdet så snart som mulig hvis du opplever et trykk, lyd eller varme i hodet».

Ansatte skal også umiddelbart rapportere om slike hendelser, som altså går under navnet «Havanna-syndromet» fordi det først ble oppdaget på Cuba.

Myndighetene frykter at det er snakk om en type angrep.

– Vi må tro på personellet vårt og ta hendelsene på alvor. Folk opplever reelle symptomer som har en negativ helsekonsekvens, uttaler en framstående tjenestemann.

Direktør Mitchell Joseph Valdes Sosa fra det cubanske senter for nevromedisin deltok på en pressekonferanse om det såkalte «Havanna-syndromet» på Cuba i forrige måned. Foto: Ramon Espinosa/AP/NTB
Direktør Mitchell Joseph Valdes Sosa fra det cubanske senter for nevromedisin deltok på en pressekonferanse om det såkalte «Havanna-syndromet» på Cuba i forrige måned. Foto: Ramon Espinosa/AP/NTB

Mange teorier

Ekspertene har lenge klødd seg i hodet for å finne årsakene til plagene, og det har vært mange teorier: Angrep med mikrobølger, ultralyd, en type gift? Man har også vært inne på teorien at lyden fra sirisser kan ha framprovosert fysiske reaksjoner – eller rett og slett at symptomene er utløst av stress.

Myndighetene sier nå at de uansett ikke tror at det er snakk om noe «massehysteri».

– De fysiske symptomene vi har sett i mange av tilfellene, er svært, svært virkelige, understreker en tjenestemann i administrasjonen.

Det amerikanske forsvarsdepartementet ber derfor ansatte nå om å øke bevisstheten knyttet til fenomenet. De blir bedt om ikke å ignorere symptomer, men ta dem på alvor. De skal være trygge på at det blir tatt seriøst hvis det kommer en sak, heter det.

Kritikk mot Biden-administrasjonen

De nye signalene kommer etter økt kritikk fra ansatte som har opplevd å bli syke. De har kritisert president Joe Bidens administrasjon for å ha reagert seint på nye varsler.

Amerikanske tjenestemenn har rapportert om symptomer i svært ulike land som Vietnam, Østerrike, Storbritannia, Cuba og Kina – til og med i Washington-området.

President Joe Bidens administrasjon velger nå å ta det mystiske «Havanna-syndromet» på alvor og ber ansatte i utlandet om å melde fra om ubehagelige helseopplevelser. Foto: Evan Vucci/AP/NTB
President Joe Bidens administrasjon velger nå å ta det mystiske «Havanna-syndromet» på alvor og ber ansatte i utlandet om å melde fra om ubehagelige helseopplevelser. Foto: Evan Vucci/AP/NTB

– Denne administrasjonen mener at alle som er berørt av unormale hendelser knyttet til helse, skal høres og respekteres, sier en høytstående embetsmann nå.

– Vi tar hver rapport vi mottar om slike hendelser, på dypeste alvor, og vi setter inne alle ressurser for å finne årsaken til hendelsene – og for å identifisere eventuelle utenlandske aktører som måtte stå bak.

Uenighet under Trump

I administrasjonen til tidligere president Donald Trump var det uenighet om man skulle ta fenomenet på alvor eller ikke.

I en rapport fra 2018, som ble laget på oppdrag av daværende utenriksminister Mike Pompeo, mente man det var psykiske årsaker – og ikke fysiske grunner til plagene. Disse sakene involverte over 20 personer ved den amerikanske ambassaden på Cuba i 2016.

Amerikanske tjenestemenn sier nå at forskerne bak denne studien hadde begrenset tilgang til både ofre og bevis.

Mikrobølgestråling?

En studie fra 2020 fra National Academy of Sciences, også gjennomført på oppdrag fra Trump -administrasjonen, mente at mikrobølgestråling var den mest sannsynlige årssaken. Det ble imidlertid understreket at man trengte mer forskning før man kunne konkludere.

Det har også kommet fram at de i Trump-administrasjonen som mente at fenomenet var virkelig, mistenkte at Russland sto bak angrepene. Men de satt igjen med inntrykket av at Trump ikke ønsket å høre om det.

– Trump var klar over det, men på grunn av hele problematikken knyttet til det russiske samarbeidet, mente jeg det ville være mot sin hensikt å forfølge saken før vi hadde noe mer håndfast, sier John Bolton, som var nasjonal sikkerhetsrådgiver under Trump.

Bekymret over omfanget

Demokraten Adam Schiff, som leder etterretningskomiteen i Representantenes hus, mener tilfellene må tas på alvor.

– Jeg er svært bekymret over hvor hyppige disse hendelsene har blitt og hvor alvorlige de er, sier han.

En høytstående embetsmann i utenriksdepartementet opplyser at Biden tok opp spørsmålet under toppmøtet med Russlands president Vladimir Putin i Sveits i juni.

Amerikanske myndigheter sier at omstendighetene rundt de siste sakene antyder at det kan ligge et større strategisk mål bak – og at det ikke «bare» er snakk om forstyrrelser og plager for enkeltpersoner.

Tjenestemenn opplyser at selv om det er gjort fremskritt i etterforskningen, er de langt fra å trekke noen offentlige konklusjoner.

(©NTB)