RETT TIL FRONTEN: Noen av de russiske soldatene kan risikerer å bli sendt rett til fronten, ifølge forsker. Foto: Juan Barreto / NTB
RETT TIL FRONTEN: Noen av de russiske soldatene kan risikerer å bli sendt rett til fronten, ifølge forsker. Foto: Juan Barreto / NTB

300.000 nye soldater: – Måkes de rett til fronten, vil det blir store tap på russisk side

En økt russisk mobilisering av soldater vil neppe forandre krigen med det første.

Onsdag varslet Russlands forsvarsminister, Sergej Sjojgu, at de vil hente 300.000 soldater inn i krigen.

Palle Ydstebø er hovedlærer Krigsskolen. De nye soldatene vil ikke forandre krigen med det første, mener hovedlæreren.

Å forberede så mange mennesker til krig vil ta tid, og det kan ta lang tid.

– Hvor lang tid Russland vil bruke er avgjørende. De kan sende inn styrker om kanskje noen uker, som kan fungere som soldat i en skyttergrav, men ikke så mye mer, forklarer Ydstebø.

Nye soldater som kan utføre offensive operasjoner vil ta enda lengre tid.

Palle Ydstebø er oberstløytnant og sjef for landmakt ved krigsskolen. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2
Palle Ydstebø er oberstløytnant og sjef for landmakt ved krigsskolen. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

– Å trene og utdanne soldater til å gjennomføre offensive operasjoner vil ta måneder og kanskje år. Det er forskjell på å drive offensive angrep og forsvare en skyttergrav, sier han videre.

Tidligere vernepliktige

Ifølge hovedlæreren er de nye soldatene tidligere vernepliktige.

– Men hvor gode, villige og motiverte de er, det veit vi ikke. Vi veit heller ikke hvor godt system de har for å hente inn alle disse menneskene, forklarer Ydstebø.

– Da vil det bli store tap

Tom Røseth er hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høgskole. Han tror at noen av de tidligere vernepliktige vil bli sendt rett i krigen.

– Jeg antar at noen blir sendt direkte til fronten, fordi mannskapsmangelen er så stor, forklarer han.

Røseth tviler også på at krigens gang vil bli endret med det første.

– Jeg tror ikke det vil endre krigens gang veldig raskt. Det tar tid å fase soldatene inn. Måkes de rett til fronten, vil det blir store tap på russisk side uten mål og mening.

– Det vil få en effekt over nyttår, som kanskje hjelper på. Inntil da, så er det ukrainerne som har initiativet i frontlinja.

Tom Røseth er hovedlærer ved forsvarets høgskole. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2
Tom Røseth er hovedlærer ved forsvarets høgskole. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Må utdannes

Soldatene, som blir hentet inn, skal helst utdannes for å være klar til krig. Det kan by på problemer for Russland, ifølge Ydstebø.

– De har omtrent tømt ut alle offiserer og befal fra utdanningsavdelinger for å erstatte tapene i Ukraina. Det gjør det enda vanskeligere å trene opp nye soldater, sier Ydstebø.

Ifølge Røseth har Russland utfordringer med opptrening.

– Den reservist-ordningen i Russland har ikke vært kjent for å trene soldatene sine godt. Det er begrenset slagkraft fra disse soldatene.