SV sikrer flertall for jordbruksoppgjøret

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV sikrer flertall på Stortinget for årets jordbruksoppgjør.

Illustrasjonsfoto.
Illustrasjonsfoto. Foto: Vidar Ruud/NTB

– Jeg er svært glad for at våre tre partier sikrer flertall for årets jordbruksoppgjør. Avtalen styrker norsk landbruk, bidrar til å tette inntektsgapet og sørger for at den norske bonden fremdeles kan produsere god, trygg mat til det norske folk. Dette er viktig for forsyningssikkerheten, sier Per Vidar Kjølmoen, landbrukspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet.

Jordbruksavtalen som kom i havn tidligere i vår, hadde en samlet ramme på 4,15 milliarder kroner. Det sikrer en anslått vekst i inntektsmulighetene for bøndene på gjennomsnittlig 23 prosent i år.

De tre partiene har blitt enige om å fremme følgende forslag:

  • Stortinget ber regjeringen sikre norsk matberedskap og norsk matproduksjon gjennom et velfungerende tollvern, og at regjeringen i statsbudsjettet for 2024 går fra krone til prosenttoll for enkeltprodukt for å sikre dette.
  • Stortinget ber regjeringen, i dialog med faglagene, legge fram en strategi for økt selvforsyning og trygg matproduksjon basert på norske ressurser, og komme tilbake til Stortinget senest i forbindelse med statsbudsjettet
  • Stortinget ber regjeringen, i dialog med faglagene, utrede hvordan bruk av datakart kan sikre høyere presisjon i tildeling av tilskuddsmidler og målrette arealtilskudd mot arealer som ligger brakk, som for eksempel et teigbasert tilskudd. Utredningen skal være klar før de ordinære jordbruksforhandlingene i 2024.

Økt selvforsyning

– Enigheten vi nå inngår med regjeringen gjør at vi styrker norsk selvforsyning. Globalt er jordbruket i krise, og klimaendringer og global uro gjør at vi trenger mer, ikke mindre, norsk matproduksjon. Det handler om nasjonal sikkerhet, sier Torgeir Knag Fylkesnes (SV).

– I tillegg har vi fått gjennomslag for at regjeringen må komme til Stortinget med en strategi for økt selvforsyning og trygg matproduksjon, som baserer seg på norske ressurser. Det er helt nødvendig for å øke selvforsyningen til 50 prosent, som Stortinget har satt som mål.

Per Olav Tyldum, landbrukspolitisk talsperson i Sp, sier at han er glad for at de er kommet til en enighet som styrker inntektsgrunnlaget for landets matprodusenter og økt selvforsyning for landet.

– Det har vært viktig for Senterpartiet. Vi har en felles forståelse om arbeidet som skal gjøres framover, sier Tyldum.

Venstre: – Skuffet

– «Opp som en løve, ned som en skinnfell», er den beste oppsummeringen av SVs inngåtte forlik med regjeringspartiene om årets jordbruksoppgjør, sier Venstres næringspolitiske talsperson Alfred Bjørlo i en pressemelding.

– Venstre er svært skuffet og overrasket over at SV ikke har fått gjennomslag verken for vridning av landbruket i grønn retning, med mer planteproduksjon og reelle klimakutt i norsk landbruk. Dagens enighet om jordbruksavtalen er dårlig nytt for norsk landbruk, og elendig nytt for norsk klima- og miljøpolitikk.