HAVVIND: Olje- og energiminister Terje Aasland presenterer tirsdag sentrale rammevilkår for utbygging av havvind på Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord.  Foto: Gorm Kallestad / NTB
HAVVIND: Olje- og energiminister Terje Aasland presenterer tirsdag sentrale rammevilkår for utbygging av havvind på Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord.  Foto: Gorm Kallestad / NTB
Havvind-forslag på høring:

Store områder skal lyses ut

Regjeringen foreslår et system for tildeling av lisenser på havvind og ber nå om innspill fra bransjen. Store områder skal lyses ut i første kvartal neste år.

Regjeringen har store ambisjoner for utviklingen av vindkraft til havs i Norge, og tar sikte på å lyse ut første fase av Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord innen utgangen av første kvartal 2023.

– Vi skal tildele arealer tilsvarende 30.000 MW innen 2040, og nå presenterer vi rammene for tildeling i Utsira nord og de første områdene i Sørlige Nordsjø II, sier olje- og energiminister Terje Aasland (Ap)

– Samarbeid er en nøkkel for å lykkes, og jeg håper vi får mange innspill i høringen som nå sendes ut. Dette vil sette standarden for havvind i Norge.

Regjeringen ønsker at satsingen på havvind skal gi industriutvikling i Norge Foto: Scira Offshore Energy / CHPV / NTB
Regjeringen ønsker at satsingen på havvind skal gi industriutvikling i Norge Foto: Scira Offshore Energy / CHPV / NTB

Ønsker industriutvikling

I pakken som sendes på høring presenterer regjeringens forslag til prekvalifiseringskriterier, kvalitative kriterier samt tildelings-, auksjons- og støttemodell.

I høringen er det også en oversikt over inndelingen av områder for Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord.

– Regjeringen ønsker at satsingen på havvind skal gi industriutvikling i Norge, legge til rette for innovasjon og teknologiutvikling og gi økt produksjon av fornybar kraft til Norge, sier Aasland.

– For å nå disse målene må vi ha tett dialog med havvindnæringen og andre brukere av havet, sier Aasland.

Næringen: Merkedag

Myndigheten må trå til med støtte, men beløpet er avhengig av hvilket prisnivå strømmen kommer til å ha i åra framover.

Støttebeløpet skal holdes så lavt som mulig, framholder statsråden. Han avviser å kommentere tall nå og sier han vil kommer tilbake til det i en egen proposisjon til Stortinget.

Bransjeorganisasjonen Offshore Norge mener nyheten markerer en merkedag i satsingen på en havvindnæring. De er opptatt av at regjeringen holder seg til tidsplanen sin.

– Flere land ser de samme mulighetene for å utvikle en havvindnæring og leverandørindustri, og det er derfor avgjørende at regjeringen opprettholder tempoet, sier administrerende direktør Hildegunn T. Blindheim.