Statoil: Verdens CO2-utslipp vil øke til 2030

Med dagens politikk tror Statoil tror at energietterspørselen vil øke mer enn 40 prosent mot 2040. Først om 18 år tror selskapet det er realistisk med en global nedgang i CO2-utslipp og bruken av fossilt brennstoff.

Vekst i økonomi, industri og befolkning er årsaker til at det neppe er mulig å redusere verdens CO2-utslipp de neste to tiårene med dagens politikk. Statoils prognose ble lagt fram torsdag og anslår at verdens etterspørsel etter olje når et toppnivå innen 2030. Da vil etterspørselen flate ut og ligge på i overkant av 100 millioner fat olje per dag. Statoils analyseteam påpeker at selv om økonomisk vekst henger sammen med økt energietterspørsel, vil energiøkonomisering bremse forbruket.

– Vi har forutsatt at verden vil bli 130 prosent rikere, men at energietterspørselen øker med 40 prosent i løpet av 20 år, sier sjefanalytiker Eirik Wærness i Statoil til NTB.

Prognosen er ifølge Wærness i tråd med Det Internasjonale Energibyrået IEAs beregninger. Først etter 2030 er det ventet at lavere energietterspørselsvekst, mer fornybar energi og effekten fra karbonfangst og lagring vil bidra til nedgang i klimagassutslipp.

Politikeres makt

Statoils prognose er basert på en forventet vekst på 2,8 prosent i verdensøkonomien. Det handler ikke om ønsker, håp og grønne mål.

– Hva kan gjøres for å redusere utslippsveksten?

– Et scenario med betydelig lavere økonomisk vekst vil medføre lavere energietterspørsel og utslipp. I vår prognose er det lagt til grunn en gradvis strammere klimapolitikk i Europa, og at USA og Kina vil følge etter. Hvis denne utviklingen skjer raskere, vil det kunne redusere utslippene. Men myndighetene må bli enige om tilstrekkelig tøffe, koordinerte politiske tiltak, sier Wærness.

– Er det sannsynlig at de klarer det?

– Slik verdensøkonomien ser ut til å utvikle seg, vil nok ikke strammere grep være første prioritet hos verdens ledere. Det er et betydelig problem for verdenssamfunnet at de reelle kostnadene knyttet til bruk av ressurser ikke gjenspeiles i prisene. I motsetning til Europa og Norge, som har miljøavgifter, er det fremdeles mange land som praktiserer bensinsubsidier. Slike ordninger gjør det vanskelig å nå mål om reduserte utslipp, sier Wærness.

Grønnere forbruk

I Statoils framtidsprognose utgjør fossilt brennstoff brorparten av veksten, mens enda raskere vekst ventes for atomkraft og fornybar energi, noe som resulterer i en stadig grønnere energimiks, ifølge selskapet. Særlig Europa er i forkant med å innføre mer miljøvennlige energiformer.

– I OECD-Europa vil fornybar energi fordobles mot 2040, og bli den nest viktigste energikilden med en andel på 24 prosent av energimiksen, sier Wærness.

Når det gjelder forbruk av fossile brennstoffer, spår analytikerne at etterspørselen etter gass som er det reneste av disse, vil øke med 60 prosent innen 2040 på verdensbasis. Statoil tror gass vil utgjøre en betydelig og kostnadseffektiv måte å møte utfordringen med global oppvarming.

Totalt sett vil andelen fossilt brennstoff av den totale globale energimiksen falle fra 81 prosent i 2010 til 73 prosent i 2040. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2