Sparebanker inn i rentekampen

Lokale sparebanker setter opp fastrenten til 7,10 prosent.

Nå tar lokale banker opp rentekampen med de store islandske bankene Kaupthing og Glitnir og tilbyr 7,10 prosent fastrente. NA24 - Din næringslivsavis Aasen Sparebank har 25 ansatte med hovedkontor i Åsen i Sør-Trøndelag. I tillegg har banken en filial i Levanger og et salgskontor på Verdal med tre ansatte begge salgskontorene. Sparebanken hadde ved utgangen av fjoråret et samlende innskudd fra kunder på 674,2 m

Mer innhold fra TV 2