Politietterforsker flyttet mot sin vilje

Skrev kritisk bok – ble tvangsflyttet et halvt år senere

Politietterforsker Kenneth Berg ble flyttet mot sin vilje etter at han skrev kritisk bok om politietterforskning. Vest politidistrikt mener boken har hatt skadelig effekt på arbeidsmiljøet.

VARSLER OG FORFATTER: Politivarsler Kenneth Berg skrev bok om Osen-saken. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2
VARSLER OG FORFATTER: Politivarsler Kenneth Berg skrev bok om Osen-saken. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Den erfarne drapsetterforskeren Kenneth Berg utkjemper nå det han omtaler som sitt livs viktigste kamp.

– Jeg mener jeg ulovlig og urettmessig blir straffet for å ha varslet om kritikkverdige forhold i Vest politidistrikt, sier han.

Berg ble tidligere i år flyttet fra stillingen som etterforskningsleder på drapsavsnittet ved Vest politidistrikt, mot sin vilje.

Begrunnelsen fra ledelsen ved Vest politidistriktet er at Berg «utgjør en trussel for arbeidsmiljøet på drapsavsnittet».

Tvangsflyttingen skjedde et halvt år etter at han ga ut boken «Kidnappet – Osen-saken fra innsiden».

OMSTRIDT: Politiledelsen aksepterer ikke ytringene til Kenneth Berg og sier det er kommet sterke reaksjoner fra ansatte. Boken har vært solgt over hele landet. Foto: Frode Hoff / TV 2
OMSTRIDT: Politiledelsen aksepterer ikke ytringene til Kenneth Berg og sier det er kommet sterke reaksjoner fra ansatte. Boken har vært solgt over hele landet. Foto: Frode Hoff / TV 2

Vest politidistrikt bekrefter overfor TV 2 «at innholdet i boken er en del av risikovurderingen» som gjorde at Berg ble tvangsflyttet.

– Flyttingen av Kenneth handler verken om varsling eller at han har skrevet bok, men er utelukkende knyttet til arbeidsmiljøet på enheten og den risikovurderingen arbeidsgiver har gjort ved den aktuelle enheten, sier Helge Stave, leder for Felles enhet for etterretning og etterforskning i Vest politidistrikt.

Det er Bergs advokat helt uenig i. Han påpeker at boken – eller innholdet i den – er hovedårsaken til tvangsflyttingen.

– Flyttingen av Berg sin stilling er ulovlig gjengjeldelse mot Berg som varsler, mener hans advokat, Jan Egill Wendelboe Aarø.

Følte seg motarbeidet

I boken «Kidnappet – Osen-saken fra innsiden» beskriver Berg hvordan han opplevde å arbeide med den såkalte Osen-saken i Bergen. Han beskriver blant annet hvordan han følte seg motarbeidet av egen ledelse, som han mener ønsket å nedprioritere etterforskningen.

Osen-saken dreier seg om hvordan kunsthandler og mangemillionær Reidar Osen ble bortført og ranet av brutale maskerte voldsmenn. Saken ble en av de mest omtalte kidnappingssakene i Norge i nyere tid.

BOKLANSERING: I september 2022 holdt Kenneth Berg pressekonferanse og presenterte boken «Kidnappet - Osen-saken fra innsiden». Foto: Kåre  Breivik / TV2
BOKLANSERING: I september 2022 holdt Kenneth Berg pressekonferanse og presenterte boken «Kidnappet - Osen-saken fra innsiden». Foto: Kåre Breivik / TV2

I boken beskriver Berg også det han karakteriserer som dårlig politiledelse, inhabilitet og kameraderi.

Dette avviser Vest politidistrikt at har funnet sted.

Han retter kritikk direkte mot anonymiserte ledere og påtalejurister som han mener sviktet etterforskningen.

Bokutgivelsen førte umiddelbart til skarpe reaksjoner på politihuset i Bergen.

Politimester Kaare Songstad sa til Bergens Tidende, kort tid etter bokutgivelsen i september 2022, at han reagerer på at politifolk utsettes for personangrep i boken om Osen-saken.

UT I PRESSEN: Politimester Kåre Songstad har uttalt seg om kritikken som Berg rettet mot kolleger i boken. Foto: Faksimile BT
UT I PRESSEN: Politimester Kåre Songstad har uttalt seg om kritikken som Berg rettet mot kolleger i boken. Foto: Faksimile BT

Høyesterett: «Preg av tortur»

For å forstå mer av saken spoler vi tilbake til 2015.

Da startet saken som senere har blitt en konflikt mellom Kenneth Berg og arbeidsgiver Vest politidistrikt.

Private fotografier. Begrenset bruk!
Reidar Osen og Petter Slengesol ble utsatt for kidnapping og mishandling av samme kriminelle bande. Nå er tiltalen tatt ut mot de siktede, men både Osen og Slengesol er skuffet over lite tiltalen rommer.

Februar 2015

Petter Slengesol ligger fastbundet i sin egen varebil.

Ukjente voldsmenn med finlandshetter og våpen torturerer og mishandler bergenseren på det groveste før de etterlater ham i en blodpøl.

Saken blir lagt bort – og så henlagt – etter noe tid.

Desember 2015

Forretningsmannen Reidar Osen blir overfalt i mørket og fraktes rundt i sin egen varebil med en pose over hodet.

I flere timer holder maskerte kidnappere ham fanget, mens han mottar drapstrusler og utsettes for vold.

Også denne saken blir nedprioritert.

Til tross for at kidnappingssakene fant sted i samme by, det samme året, så ikke bergenspolitiet sakene i sammenheng før senere.

Begge sakene ble raskt nedprioritert.

Etterforskningsleder Kenneth Berg som jobbet med Osen-saken i den innledende fasen, mente dette var feil.

Det førte til at Berg først varslet internt på politihuset. Han mente han ikke ble hørt og gikk derfor ut i media med sine bekymringer.

EKSPERT PÅ SAVNET-SAKER. I Lille Lungegårdsvann fant drapsetterforsker to savnede personer omkommet. I dag er han satt til å jobbe med regnskapsovertredelser. Foto: Frode Hoff / TV 2
EKSPERT PÅ SAVNET-SAKER. I Lille Lungegårdsvann fant drapsetterforsker to savnede personer omkommet. I dag er han satt til å jobbe med regnskapsovertredelser. Foto: Frode Hoff / TV 2

Dette er Osen- og Slengesol-saken

Den første hendelsen skjedde en februarkveld i 2015, da 28 år gamle Petter Slengesol ble bortført i sin egen varebil.

Flere menn med finlandshetter tok tak i ham, og de neste timene ble han bortført og mishandlet på det groveste.

I desember - ni måneder senere skjedde det samme med Reidar Osen - en kjent gallerist og bypersonlighet i Bergen.

Først i 2021 ble to polske menn dømt for grovt ran av Osen og Slengesol i Gulating Lagmannsrett. Mennene anket dommen til Høyesterett, som forkastet anken.

Den ene av de to ble i lagmannsretten dømt til fengsel i fem år og fire måneder. Den andre fikk fengselsdom i fem år og åtte måneder. En tredje person ble senere dømt til tre år og seks måneders fengsel.

Varslene fra Berg førte til at statsadvokaten beordret Vest politidistrikt til å gjenoppta etterforskningen av Osen-saken.

En ny etterforskningsgruppe ble nedsatt, man så etter hvert sammenhengen mellom de to kidnappingssakene, og tre polske statsborgere ble til slutt pågrepet og dømt til fengsel.

«Et betydelig voldsoverskudd og preg av tortur», konkluderte Høyesteretts ankeutvalg om ranene av Reidar Osen og Petter Slengesol.

«KIDNAPPET» Kenneth Berg tok et kraftig oppgjør med egen ledelse i boken sin. Foto: Frode Hoff / TV 2
«KIDNAPPET» Kenneth Berg tok et kraftig oppgjør med egen ledelse i boken sin. Foto: Frode Hoff / TV 2

Ville sikre «forsvarlig arbeidsmiljø»

– Den 15. mars 2023 ble jeg permanent tvangsflyttet til økonomiavsnittet som følge av bokutgivelsen, påstår Kenneth Berg.

Vest politidistrikt skriver i et brev sendt til advokaten som representerer Kenneth Berg at «flyttingen av Berg er nødvendig for å sikre et forsvarlig arbeidsmiljø for en rekke ledere og medarbeidere».

De skriver videre at det var nødvendig å flytte Berg bort fra drapsavsnittet «for å sikre drift og god oppgaveløsning av en viktig sakskategori i politiet».

Berg sto i stillingen som tillitsvalgt i to perioder, fra september 2011 til februar 2016, og fra juni 2018 til januar 2023.

– Hvordan kan jeg være tillitsvalgt på drapsavsnittet om er et arbeidsmiljøproblem, spør Berg.

Dyktig og godt likt

Fra en rekke kolleger og ledere i politiet blir Berg betegnet som en dyktig og sympatisk kollega. Han har aldri før den såkalte Osen-saken fra 2015, hatt konflikter med kolleger eller ledere.

ERKJENNELSE: Overfor Bergens Tidende erkjenner Vest politidistrikt å ha sviktet innledningsvis når det gjaldt de to kidnappingssakene. Foto: Faksimile, BT
ERKJENNELSE: Overfor Bergens Tidende erkjenner Vest politidistrikt å ha sviktet innledningsvis når det gjaldt de to kidnappingssakene. Foto: Faksimile, BT

– Historien om Osen-saken er omtalt slik den forløp. Her gis gode karakteristikker av kollegaer underveis, men i boken legger jeg heller ingenting imellom. Sannheten skulle fram. Det er den eneste måten å ta læring av en slik skitten prosess som dette har vært, forklarer Berg til TV 2.

I april i år, etter at det ble bestemt at Berg skulle tvangsflyttes fra drapsavsnittet, fikk han denne attesten fra avsnittslederen:

GOD ATTEST: Slik ble måten Berg har utført sine etterforskningsoppgaver beskrevet på.
GOD ATTEST: Slik ble måten Berg har utført sine etterforskningsoppgaver beskrevet på.

– Ulovlig

– Tvangsflyttingen av Berg er en ulovlig endringsoppsigelse, mener advokat Jan Egill Wendelboe Aarø.

Han mener Berg har rett på å få tilbake stillingen på seksjon for drap og grov vold.

– ULOVLIG: Advokat Jan Egill Wendelboe Aarø mener tvangsflyttingen av Kenneth Berg er ulovlig. Foto: Frode Hoff / TV 2
– ULOVLIG: Advokat Jan Egill Wendelboe Aarø mener tvangsflyttingen av Kenneth Berg er ulovlig. Foto: Frode Hoff / TV 2

Han sier arbeidsgiver kan gjøre endringer av innholdet i en ansatt sin stilling i kraft av arbeidsgivers styringsrett, men at endringene ikke kan være så omfattende at stillingen endrer grunnpreg.

– Vest Politidistrikt har gjort så store endringer i Berg sitt arbeidsforhold at grunnpreget er endret, fastslår Wendelboe Aarø.

Lenger nede i saken svarer Vest politidistrikt på kritikken.

– Ulovlig gjengjeldelse

Berg har som en del av sitt varsel anmeldt politimesteren og påtalelederen i Vest Politidistrikt til spesialenheten for politisaker.

Advokat Jan Egill Wendelboe Aarø mener at tvangsflyttingen av Berg også er ulovlig fordi det er å betegne som gjengjeldelse.

– Det er Berg sin varsling, boken om Osen-saken, som er grunnen til at Berg ble tvangsflyttet internt. Flyttingen av Berg sin stilling er ulovlig gjengjeldelse mot Berg som varsler, mener advokaten.

Liten avdeling

Advokaten mener at arbeidsmiljøet som ledelsen mener «rammes» av Berg er svært begrenset i omfang.

– Drapsavsnittet består av elleve ansatte, inklusive ledere.

Av disse elleve har tre sluttet. Og tre skal slutte uavhengig av denne saken. To ansatte er relativt nyansatte uten historikk fra arbeidet med Berg.

– Det er kun tre ansatte på avdelingen som Berg har arbeidet med over tid, forklarer Wendelboe Aarø.

BOKTRØBBEL: Kenneth Berg med boken «Kidnappet». Foto: Frode Hoff / TV 2
BOKTRØBBEL: Kenneth Berg med boken «Kidnappet». Foto: Frode Hoff / TV 2

Advokaten har på Bergs vegne fremmet krav overfor Vest Politidistrikt om at Berg får stillingen på seksjon for drap og grov vold tilbake.

Omstridt miljøundersøkelse

Wendelboe Aarø er svært kritisk til den miljøundersøkelsen Vest politidistrikt har gjennomført og som konkluderer med at Berg må flyttes bort fra drapsavsnittet.

Risikovurderingen av arbeidsmiljøet er ifølge advokat Wendelboe Aarø gjennomført uten at verneombud eller fagforening er involvert. Og uten at Berg kjente til dette.

Wendelboe Aarø mener risikovurderingen av arbeidsmiljøet på seksjon for drap og grov vold ikke holder mål rettssikkerhetsmessig.

– Hvordan vil du karakterisere saken og prosessen?

– Risikovurderingen er gjennomført uten at Berg har fått mulighet til kontradiksjon, det er heller ikke ført referater fra intervjuene. Det fremkommer ikke hvem som er intervjuet og hvordan spørsmålene er stilt.

BOKVARSEL: Advokat Jan Egill Wendelboe Aarø mener Kenneth Bergs bok må sees som en del av varselet, og at flyttingen dermed er ulovlig. Foto: Frode Hoff / TV 2
BOKVARSEL: Advokat Jan Egill Wendelboe Aarø mener Kenneth Bergs bok må sees som en del av varselet, og at flyttingen dermed er ulovlig. Foto: Frode Hoff / TV 2

Vest politidistrikt mener på sin side at fagforening og verneombudet har vært involvert og påkoblet gjennom hele prosessen. Hele svaret finnes lenger nede i saken.

Advokaten sier at kravet er at arbeidsgiver enten tilbyr Berg den faste stillingen tilbake, partene blir enig om sluttavtale, eller at Berg tar saken til domstolen.

Gjennomføringen av risikovurderingen bryter med grunnleggende krav til forsvarlig saksbehandling.
Advokat Jan Egill Wendelboe Aarø, advokatfirmaet Hoffmann Thinn

– Boken er et varsel

– Berg varslet internt over flere år uten at varslene hans ble besvart, forklarer Wendelboe Aarø.

Riksadvokaten gikk så langt at de skriftlig ba Vest Politidistrikt om å svare ut varslene.

– På tross av dette besvarte ikke arbeidsgiver varslene, sier advokaten. Han mener boken er en del av Bergs varsling og at den også kan betegnes som et videre varsel.

– Boken ble skrevet for å få fram de kritikkverdige forholdene i Vest politidistrikt og etterforskningen av Osen-saken, boken tar dermed opp varslene som ikke er besvart, understreker Wendelboe Aarø.

Vest Politidistrikt svarer på kritikken:

TV 2 har stilt Vest politidistrikt en rekke konkrete spørsmål knyttet til kritikken som fremkommer i denne saken. Helge Stave, leder for Felles enhet for etterretning og etterforskning i Vest politidistrikt, har sendt følgende svar:

GIR TILSVAR: Helge Stave, leder for Felles enhet for etterretning og etterforskning i Vest politidistrikt. Foto: NTB/Marit Hommedal
GIR TILSVAR: Helge Stave, leder for Felles enhet for etterretning og etterforskning i Vest politidistrikt. Foto: NTB/Marit Hommedal

– Jeg forstår at saken vekker interesse gitt forhistorien med Reidar Osen-etterforskningen, varslingssaken og boken til Kenneth. Det er viktig å presisere at varslingssaken er avsluttet og anmeldelsen mot politiledelsen ble vurdert uten at det ble funnet grunn til å kritisere de vurderingene arbeidsgiver har gjort. Kenneth har fått tilbakemelding på sitt varsel og på at boken ikke er å anse som et nytt varsel om kritikkverdige forhold.

– Flyttingen av Kenneth handler verken om varsling eller at han har skrevet bok, men er utelukkende knyttet til arbeidsmiljøet på enheten og den risikovurderingen arbeidsgiver har gjort ved den aktuelle enheten. Det skal være vid adgang for ansatte å ytre seg kritisk om forhold på arbeidsplassen, men det forventes at dette foregår på en saklig og balansert måte som blant annet tar hensyn til kollegaer og arbeidsmiljøet.

PEKER PÅ BOKEN: Vest politidistrikt tvangsflyttet Kenneth Berg på bakgrunn av boken han skrev. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2
PEKER PÅ BOKEN: Vest politidistrikt tvangsflyttet Kenneth Berg på bakgrunn av boken han skrev. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

– Vi ber om forståelse for at dette nå er en personalsak som vi ikke kan prosedere gjennom media. Vi må imidlertid få presisere at det ikke har vært gjennomført en arbeidsmiljøundersøkelse slik advokaten viser til. Ved alle personellforflytninger som skjer mot den ansattes vilje blir foretatt en risikovurdering av blant annet arbeidsmiljøet i enheten. Hvordan dette er gjort i denne saken og utfallet av denne er en del av personalsaken som vi som arbeidsgiver ikke kan uttale oss om utover å understreke at Kenneths fagforening og verneombudet har vært involvert og påkoblet gjennom hele prosessen.

– Vi som arbeidsgiver har ansvar for å sikre at alle våre medarbeidere har et fullt ut forsvarlig arbeidsmiljø. Oppstår det konflikter eller andre utfordringer forsøker vi alltid å finne gode løsninger som er ivaretar alle. I noen tilfeller må vi gå inn med andre tiltak, som å flytte medarbeidere. Vest politidistrikt har et godt HMS-system som sørger for at disse prosessene gjennomføres på best mulig måte, men det er ikke alltid vi lykkes med å gjøre alle fornøyd. Vi håper at vi gjennom dialog med Kenneth og hans advokat sammen klarer å finne en løsning som alle kan være fornøyd med.

KAN ENDE I RETTEN: Bergs advokat sier at de vurderer å ta saken til domstolen. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2
KAN ENDE I RETTEN: Bergs advokat sier at de vurderer å ta saken til domstolen. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Berg reagerer på tilsvar

Kenneth Berg er gjort kjent med tilsvaret fra Vest politidistrikt og sier han reagerer spesielt på denne uttalelsen fra Stave i Vest politidistrikt:

«Det er viktig å presisere at varslingssaken er avsluttet og anmeldelsen mot politiledelsen ble vurdert uten at det ble funnet grunn til å kritisere de vurderingene arbeidsgiver har gjort.»

En varslingsgruppe i Vest politidistrikt behandlet varslet og konkluderte med at politiet ikke gjorde noe kritikkverdig i etterforskningen av Osen-saken.

– Jeg viser til nyhetsartikler i BT og TV 2 som påpekte at to av tre personer i varslingsgruppen som behandlet mitt varsel om kritikkverdige forhold i forbindelse med Osen-saken, satt i ledergruppen til politimester Kaare Songstad.

Bergs advokat erklærte derfor behandlingen som ugyldig og Riksadvokaten ba Statsadvokatembete behandle varselet på nytt, men ingenting skjedde.

UTSTØTT: Kenneth Berg forteller at han føler seg utstøtt fra sin gamle stilling som drapsetterforsker. Foto: Frode Hoff / TV 2
UTSTØTT: Kenneth Berg forteller at han føler seg utstøtt fra sin gamle stilling som drapsetterforsker. Foto: Frode Hoff / TV 2

Riksadvokaten purret på svar fra Statsadvokatembetet sommeren 2019.

I følge Berg har Statsadvokatembetet fremdeles ikke svart eller behandlet varselet på nytt, slik Riksadvokaten har krevd.

Ren «punchejobb»

Kenneth Berg forteller at stillingen hans som etterforskningsleder på drapsavsnittet ble lyst ut offentlig i august.

– En fast statlig stilling jeg har hatt gjennom flere år, er nå blitt tatt fra meg. Dette fordi jeg har sagt ifra om etterforskningsarbeid som ikke var godt nok og som ikke var i henhold til rutinene vi har lært skal følges, forklarer Berg til TV 2.

Den tidligere profilerte drapsetterforskeren har nå kontor ved økonomiavsnittet. For tiden registrerer han innkommende anmeldelser til avdelingen, som i all hovedsak vil være fra skatteetaten og fra bostyrere.

– Jeg jobber med regnskapsovertredelser og brudd på bokføringsloven. En ren punchejobb, forklarer Berg.

MASTER: Berg har tatt mastergrad i etterforskning.
MASTER: Berg har tatt mastergrad i etterforskning.

– Jeg kjenner nå at hele karrieren min rives i filler, at jeg bit for bit blir avskiltet, brutt ned til ingenting, sier han.

Kenneth Berg har vært involvert i flere større drapssaker og er den første med en mastergrad i etterforskning i Bergenspolitiet, med spesialisering innen forsvinningssaker.

TIDLIG I KARRIEREN: Kenneth Berg (i midten) her sammen med daværende justisminister Einar Dørum (V) til høyre og tingrettsdommer og bekjent Bjørn Gunnar Sælen. Foto: Privat
TIDLIG I KARRIEREN: Kenneth Berg (i midten) her sammen med daværende justisminister Einar Dørum (V) til høyre og tingrettsdommer og bekjent Bjørn Gunnar Sælen. Foto: Privat

Berg har vært ansatt i politiet siden 2004. Han sier at han aldri vil angre på at han turte å varsle. Han mener mange kolleger vegrer seg for å kritisere ledelsen og ulike beslutninger som blir tatt.

– Min kone og jeg hadde 20 års bryllupsdag den dagen da jeg fikk beskjeden fra min advokat om at jeg skulle tvangsflyttes fra drapsavsnittet. Hele livet og identiteten mitt føltes knust der og da.