Den norsk-russiske grenseovergangen mellom Russland og Norge ved Storskog i Finnmark torsdag morgen. Foto: Lise Åserud/NTB
Den norsk-russiske grenseovergangen mellom Russland og Norge ved Storskog i Finnmark torsdag morgen. Foto: Lise Åserud/NTB

Setter inn politihelikopter ved grensen til Russland

Et politihelikopter utstasjoneres ved grensen til Russland fredag. Justisminister Emilie Enger Mehl sier at grensen vil stenges raskt om det er nødvendig.

Fredag stasjoneres et politihelikopter med sensorer i Finnmark Politidistrikt for å øke beredskapen ved grensen til Russland, melder regjeringen i en pressemelding.

– Mobiliseringen i Russland og en mulig utreisenekt for russiske borgere øker risikoen for ulovlig grensepassering på den norsk-russiske grensen utenfor grenseovergangen på Storskog, heter det i meldingen.

Forsvaret ved Garnisonen i Sør-Varanger overvåker grensen mot Russland. Politihelikopteret vil øke kapasiteten til å avdekke eventuelle ulovlige grensepasseringer.

– Politiet har god kontroll på Storskog, og nå styrkes tilstedeværelsen i grenseområdet også utenfor grensestasjonen. Politihelikopteret er et nyttig verktøy for å følge med på grenseområdet fra norsk side, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.

Grensen til Russland er på 198 kilometer, og ligger i stor grad i Pasvikelven.

Kan stenge grensene raskt

Regjeringen strammet inn praksis knyttet til visum for russere i mai, og det innvilges i hovedsak ikke turistvisum for russere etter dette.

– Regjeringen er klar til å gjennomføre tilsvarende innstramming som Finland nå gjør, men vil avvente en eventuell iverksettelse. Finland har begrunnet innstrammingen på grensen med utenrikspolitiske hensyn. etter at titusenvis av russiske borgere har ankommet på kort tid, skriver regjeringen i pressemeldingen.

– Vi vil stenge grensen raskt om det skulle bli nødvendig, og endringer kan komme på kort varsel. Det har vært få ankomster til Norge sammenlignet med Finland, og situasjonen er annerledes hos oss. Storskog er vår eneste grensestasjon mot Russland. Vi har tett dialog med politiet og tollvesenet om utviklingen på grensen, og kontrollerer alle som kommer nøye, sier Mehl.

Mehl sier til TV 2 at de følger sitasjonen time for time.

På spørsmål om hva som skal til for å stenge grensa, sier hun at det avgjør det totale bildet. Men sier samtidig at for eksempel en veldig stor økning i antall russere over grensen kan være en årsak til stenging.

– Vi kan stenge på få timers varsel. Vi har gjort forberedelser og kan stenge stengt om det blir nødvendig, sier hun.

– Frykter dere russiske spioner skal komme over grensene?

– Russisk etterretning er en kjent trussel mot Norge og har vært det lenge. Det er det noe PST og politiet er oppmerksomme på og jobber mot. Når det er store migrasjonsstrømmer og særlig når folk kommer for å søke asyl, er det alltid en risiko for at personer kommer i skjul enn andre hensikter enn beskyttelse. Det er noe vi tar høyde for i den situasjonen vi står overfor, sier justisministeren.

Trafikken fortsetter over Storskog

Da NTB var på grensa ved Storskog fredag formiddag, kom det en jevn strøm av russiske biler og minibusser. Inntrykket var imidlertid at det var noe roligere trafikk enn tidligere i uka, da det kom over 400 russere hver dag.

Tusenvis av russiske menn har krysset grensen til Norge og andre vestlige land etter at Russlands president Vladimir Putin sa han ville mobilisere hæren og reservistene til krigen i Ukraina. Samtidig har det gått rykter om at Russland ville stenge for utreise, mens land som Finland har varslet at de vil stenge grensa for russere med turistvisum.

Onsdag så det ut til at grensetrafikken stanset opp, men russere NTB møtte på grensa sa det skyldtes stor trafikk, ikke en stenging av grensa.

– Vi registrerer at det fortsatt kommer russiske menn over, men færre enn tidligere denne uka. Hva som skjer på russisk side, kan jeg ikke svare på, sa avsnittsleder for operativ utlendingskontroll Sølve Solheim i Finnmark politidistrikt til NTB torsdag ettermiddag.

Mer innhold fra TV 2