Filmen «Jernanger» byr på friskt språk. (Foto: SF Norge)
Filmen «Jernanger» byr på friskt språk. (Foto: SF Norge)

Røft og rått filmspråk fra Sundquists baller!

Språkbruken til skuespiller Bjørn Sundquist i Pål Jackmans film Jernanger får folk til å rødme. - Det faller lett. Som finnmarking ligger det i balla, sier Sundquist.

Jernanger er spilt inn i Stavanger, men under sterk nordnorsk påvirkning. Jernanger er en gammel holk av et skip som er tatt i bruk som et slags restaurantskip av skipper og reder Eivind, i Bjørn Sundquists skikkelse. Han er finnmarking, en sjelden finnmarking ettersom han er både sur og tverr. Men det frodige språket har han i behold. Så det rekker. Premiere i Tromsø På pressevisningen i Tromsø, og senere også under premieren, fikk språkbruken til Sund

Mer innhold fra TV 2