LA FREM KRAFTILTAK: Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og olje- og energiminister Terje Aasland (Ap). Foto: Terje Pedersen/TV 2
LA FREM KRAFTILTAK: Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og olje- og energiminister Terje Aasland (Ap). Foto: Terje Pedersen/TV 2
Kraftforsyning:

Regjeringen vil stramme inn overfor kraftprodusenter

For å sikre Norge for strøm, åpner regjeringen for å begrense krafteksporten ut av landet når det er fare for strømmangel.

– Vi kan ikke ta for gitt at vi utgangspunktet har nok kraft 24 timer i døgnet, 365 dager i året, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) fredag morgen under en pressekonferanse om sikre kraftforsyningen i Norge.

Han fortsetter:

– I dag legger vi frem tiltak for å styrke forsyningssikkerheten og sikre at vi alltid vil ha nok strøm.

Det siste året har strømmen vært langt dyrere enn vanlig.

Som bakgrunn, trekker statsministeren frem at Russlands struping av kraft til det europeiske markedet har gjort forsyningssikkerheten mer ustabil, noe han sier også traff Norge hardt.

– Vi har sagt at det er viktigere å ha kontroll på vår viktigste kraftkilde, vannkraften.

Statsministeren sier også at tiltakene de nå presenterer, kommer slik at vi ikke skal ende med å måtte rasjonere i fremtiden.

Han legger til at kraftavhengigheten vår vil øke i takt med mer bruk av kraft.

– Alt som kan elektrifiseres, skal elektrifiseres.

Ifølge statsministeren er det trolig at vi i fremtiden også vil få en mer væravhengig produksjon av kraft, noe som vil kunne spille inn på hvor mye vann det vil være i vannmagasinene.

Fem tiltak

Regjeringen innfører en styringsmekanisme som inkluderer disse tiltakene:

  • Regjeringen kan holde igjen vann i magasinene ved usikkerhet eller reell fare for knapphet på energi.
  • Regjeringen vil lovfeste at produsentene har ansvar for å bidra til forsyningssikkerheten for kraft.
  • Regjeringen vil formalisere rapporteringsordningen for vannkraftprodusenter fra sommeren 2022,
  • kreve at produsentene lager strategier for å ivareta forsyningssikkerheten, i tillegg til å gi adgang til energimyndighetene for å føre tilsyn og kontroll av dem
  • og åpne for å begrense eksport til utlandet i situasjoner der det er reell fare for knapphet på energi.

– Strenger krav

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) var også til stede under pressekonferansen.

– Gjennomgangen av kraftsituasjonen 2021-2022 konkluderte med at det norske kraftsystemet nå er mer sårbart for uventede hendelser enn tidligere. Med lovendringen vi nå går i gang med, understreker vi produsentenes ansvar for å bidra til forsyningssikkerheten, sier han i en pressemelding.

På pressekonferansen utdyper han:

– Tiltakene vil gi energimyndighetene mulighet til å følge magasindisponeringen tettere og innebærer at det settes strengere krav til kraftprodusentene.

Kan innføres før rasjonering

Under pressekonferansen sier han også at det har vært usikkerhet knyttet til i hvor stor grad og når eksportbegrensninger kan benyttes, men at det finnes et handlingsrom innenfor EØS-retten som regjeringen ønsker å benytte seg av.

Derfor, sier han, at det av hensyn til forsyningssikkerheten kan innføres begrensninger på eksport også før Norge er i en eventuell rasjoneringssituasjon.

Arbeidet med å formalisere de nye tiltakene starter umiddelbart, opplyser regjeringen. Norges vassdrags- og energidirektorat har fått i oppdrag av regjeringen å starte med forskriftsarbeid for tiltakene, mens Olje- og energidepartementet samtidig starter utarbeidingen av lover.

Kan gi økt strømpris

NVE-direktør Kjetil Lund vedgår at de nye tiltakene i en situasjon med lite vann i magasinene kan medføre høyere strømpriser. Men i øyeblikket frykter han ikke for forsyningsikkerheten kommende sesong.

– Det er kommet mye snø i fjellet så vi mener situasjonen er normalt god med tanke på strømsituasjonen i år. Hva som skjer med prisen er vanskelig å si. Prisene er fremdeles på et høyere nivå enn det vi er vant til, magasinene tappes ned men det er vanlig på denne tiden av året, sier Kjetil Lund til TV 2.

Rødt: – Alt for dårlig

Rødt mener regjeringen ikke tar mer kontroll over krafteksporten med sine nye tiltak.

– Dette er altfor dårlig, er dommen fra Sofie Marhaug (R), som sitter i energi- og miljøkomiteen på Stortinget.

Hun påpeker at tiltakene som regjeringen presenterte fredag, som skal sikre kraftforsyningen på sikt, ikke vil ha effekt på kraftsituasjonen i vinter og den høye strømprisen.

Også Fremskrittspartiet mener at regjeringens grep ikke vil redusere strømprisene. I en uttalelse skriver partiet også at vassdragene nærmest må bli tørrlagte før mekanismen slår inn.

– Det er oppsiktsvekkende at regjeringspartiene ikke utfordrer regelverket og benytter seg av det politiske handlingsrommet vi bør ha som energistormakt.

Høyres energipolitiske talsperson Nikolai Astrup trolker dagens tiltakspakke fra regjeringen som et forsøk på å frmstå handlekraftig.

– Men dette er å slå inn åpne dører. De nye tiltakene er i realiteten en forskriftsfesting av praksis, og en formalisering av rapporteringen selskapene allerede gjør, sier Astrup, og legger til at det viktigste tiltaket for å sikre kraftforsyningen i Norge er å bygge ut mer fornybar kraft. Forslagene om grunnrenteskatt på landvind og rduserte utbygginger av havvind på Sørlig Nordsjø II og Utsira Nord er tiltak i motsatt retning, mener Astrup.