FØLGER PENGENE: Næringsminister Jan Christian Vestre og landbruks- og matminister Sandra Borch møtte pressen etter møtet med tugvekterne i dagligvarebransjen. Da presenterte de tre tiltak med sikte på å nøste opp i hvorfor prisene øker så mye på mat. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2
FØLGER PENGENE: Næringsminister Jan Christian Vestre og landbruks- og matminister Sandra Borch møtte pressen etter møtet med tugvekterne i dagligvarebransjen. Da presenterte de tre tiltak med sikte på å nøste opp i hvorfor prisene øker så mye på mat. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2
Varsler tiltak:

Regjeringen vil se matvaregigantene i kortene

Matvarer øker i pris uten god forklaring, mener matministeren. Nå vil de finne ut hvor pengene blir av.

Torsdag formiddag hadde regjeringen krisemøte med de største aktørene i dagligvarebransjen. Tema var den store prisveksten på matvarer. I 2022 økte prisen på matvarer med 11,5 prosent.

Nå varsler regjeringen at de vil røske opp i uforklarlige priser og pengestrømmer i bransjen.

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) og landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) la etter møtet fram følgende tre tiltak:

  • Gjennomføre en marginstudie for å se hvor marginene – altså pengene – i verdikjeden blir av.
  • Be konkurransetilsynet se nærmere på såkalt prissignalisering. Regjeringen mener aktører varsler hverandre om fremtidige priser gjennom mediene.
  • Utrede hvordan prisdannelsen i dagligvarebransjen foregår. Prisene forhandles to ganger i året (1. januar og 1. juni). Regjeringen vil ha økt kunnskap om hva som skjer her.

– Grenser til ulovlig

– Dette er en verdikjede vi vet er preget av for lite konkurranse. Det at aktørene nærmest varsler hverandre om hva prisene vil bli, kan være svært skadelig for konkurransen og grenser sågar til ulovlig prissamarbeid, sier Vestre.

Næringsministeren har flere ganger uttrykt bekymring for manglende konkurranse i dagligvaremarkedet. Han sier videre at han hører ulike fortellinger fra ulike aktører.

UFORKLARLIG: Ifølge Borch har ikke bransjen gitt noen god forklaring på prisøkningen av en rekke matvarer, som smør. Foto: Christian Roth Christensen / TV
UFORKLARLIG: Ifølge Borch har ikke bransjen gitt noen god forklaring på prisøkningen av en rekke matvarer, som smør. Foto: Christian Roth Christensen / TV

Borch påpeker at de har eksempler på matvarer der det er vanskelig å forklare prisøkningen.

– For eksempel med smør har grossisten økt prisen på 9,3 prosent, mens dagligvarekjedene har økt prisen med 21,3 prosent, sier Borch.

Utnytter dagligvarekjedene situasjonen vi står i, mener dere?

– Vi har inntrykk av at på enkelte varer så økes prisene mer enn man kan forklare, og som vi heller ikke har fått noen god forklaring på i dag, sier Borch til TV 2.

Tar ikke skylden

Norgesgruppen sendte ut en pressemelding like etter at møtet var over. De skylder den økte matprisen på høye strømpriser og økte priser fra leverandører.

De viser til at prisene øker i hele Europa, og at prisveksten har vært høyere i Danmark og Sverige enn i Norge.

– Både leverandørene og butikkene opplever at kostnadene går i taket. Det fører til at matvareprisene øker, men vi tjener likevel mindre på denne situasjonen, sier konsernsjef Runar Hollevik i meldingen.

Dette fikk Vestre spørsmål om av TV 2 etter møtet.

– Grunnen til at ett av tiltakene vi legger frem i dag, er en marginstudie, er at vi ønsker mer innsikt i hvordan disse prisene faktisk fastsettes, hvem tjener på det, hvem taper på det, hvor blir pengene av. Vi vet at norske forbrukere sannsynligvis betaler mer for maten enn nødvendig, sammenlignet med en situasjon der vi hadde hatt bedre konkurranse, svarer han.

Samling av de største

Det var ikke lettvektere som troppet opp i lokalene til Nærings- og fiskeridepartementet torsdag:

Coop, NorgesGruppen, Reitangruppen, Orkla, Nortura, NHO Mat og drikke og Dagligvareleverandørenes forening (DLF) var alle til stede.

Vestre mener det er mer positive utsikter fremover. Man forventer fall i energi- transport- og råvarepriser. Dette håper han bransjen tar i betraktning når prisene justeres.

– Nå må vi vise samfunnsansvar og dugnadsånd. Vi må få ned inflasjonen. Regjeringen har gjort en rekke tiltak, og nå håper vi at aktørene i hele matvarebransjen bidrar, og at ikke matvareprisene øker med en krone mer enn det som er nødvendig.
MØTEBORDET: Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) og landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) satt torsdag formiddag ned med aktører i dagligvarebransjen. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2
MØTEBORDET: Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) og landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) satt torsdag formiddag ned med aktører i dagligvarebransjen. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2