Regjeringen kutter støtten til Tines konkurrenter

Konkurransetilsynet har advart mot at endringene kan gi dårligere utvalg og høyere butikkpriser.

Q-Meieriene frykter for sin egen eksistens som følge av endringene regjeringen nå gjør i meierisektoren. Foto: Emilie Holtet / NTB
Q-Meieriene frykter for sin egen eksistens som følge av endringene regjeringen nå gjør i meierisektoren. Foto: Emilie Holtet / NTB Foto: Emilie Holtet / NTB

– Vi gjør denne endringen fordi vi ikke ønsker å bruke mer penger på å støtte industriaktørene enn det som er nødvendig for å opprettholde konkurransen. Med dette frigjør vi 50 millioner kroner som kan brukes til å sikre landbruk i hele landet, sier landbruks- og matminister Geir Pollestad (Sp) til NTB.

Han gjør nå alvor av det omstridte forslaget om endringer i konkurransefremmende tiltak i meierisektoren som hans forgjenger Sandra Borch (Sp) sendte på høring i sommer.

Endringene innebærer ifølge regjeringen at tilskuddene til Tines konkurrenter Q-Meieriene, Rørosmeieriet og Synnøve Finden kuttes med omtrent 50 millioner kroner til rundt 150 millioner kroner i året.

Advarer mot høyere priser

I høringsrunden i høst har forslaget møtt mye motstand. Regelrådet, som undersøker forslag som sendes på høring, mener forslaget ikke er tilstrekkelig utredet. Samtidig har både deler av bransjen og statens eget tilsyn for konkurranse advart.

– Endringene som er foreslått, vil etter Konkurransetilsynets vurdering kunne føre til ytterligere svekkelse av en allerede svak konkurranse i meierimarkedene, med risiko for dårligere utvalg og høyere priser til forbruker, skrev avdelingsdirektør Beate Milford Berrefjord i Konkurransetilsynets høringssvar.

– Hvorfor hører dere ikke på Konkurransetilsynet, Pollestad?

– Jeg mener at vi har lyttet til dem. Tines konkurrenter beholder 75 prosent av støtten. Hoveddelen av støtten som kuttes, er penger Q-Meieriene og Rørosmeieret får for å frakte melk ut i butikk, men ifølge Landbruksdirektoratet kan det ikke påvises at disse har høyere kostnader ved distribusjon fra meieri til butikk enn det Tine har.

Konkurransetilsynet mener på sin side at «store ulikheter i meieristruktur fortsatt fører til store ulikheter i fraktkostnader».

– Konkurransen vil ikke forsvinne

– Har det noe å si for regjeringen hvis prisene på meieriprodukter blir høyere som følge av disse endringene?

– Konkurransen vil ikke forsvinne med dette. Jeg er nokså trygg på at norske meierier og dagligvarebutikker fortsatt skal klare å forbli konkurransedyktige mot mandelmelk, juice eller brus.

– Vi ser nå at Q-Meieriene har 40–50 prosent markedsandel i sentrale strøk. Dette er en helt annen situasjon enn hva som var tilfelle da tilskuddet ble innført, sier Pollestad.

Geir Pollestad har valgt å innføre det omstridte forslaget om endringer i meierisektoren som ble sendt på høring tidligere i høst. Foto: Lise Åserud / NTB
Geir Pollestad har valgt å innføre det omstridte forslaget om endringer i meierisektoren som ble sendt på høring tidligere i høst. Foto: Lise Åserud / NTB

Q-sjefen sendte «bekymringsmelding» til Støre

Q-Meieriene er blant dem som har advart mot de foreslåtte endringene.

E24 skrev søndag at Q-sjef Kristine Aasheim sendte det hun selv omtalte som en bekymringsmelding til Statsministerens kontor (SMK) med tittelen «Useriøst av Pollestad».

I brevet gikk hun ut mot Pollestads opptreden i «Dagsnytt 18» på NRK torsdag i forrige uke, der han diskuterte de foreslåtte endringene.

«Vi reagerer meget sterkt på argumentene og usannhetene statsråden brukte i debatten for å forsvare sitt standpunkt», skrev Q-sjefen til SMK.

Aasheim reagerte blant annet på at Pollestad sa at melkebøndene betaler for tilskuddsordningen, når den ifølge henne til syvende og sist er betalt av forbrukerne.

Ifølge E24 er Aasheim bekymret for selskapets eksistens som følge av endringene som Pollestad nå innfører. Q-Meieriene har selv beregnet at endringene vil bety omtrent 63 millioner kroner mindre i året for dem.

Tror Q-Meieriene vil klare seg

Geir Pollestad viser til at det er blitt brukt rundt 2 milliarder kroner på de konkurransefremmende tiltakene siden ordningen ble innført i 2007.

– Jeg mener definitivt at det vi gjør i dag, vil sikre Q-Meieriene fremover. Vi så at å kutte hele støtten ble for dramatisk, og derfor opprettholder vi en stor del av støtten, sier han.

– Er det slik at dere mener at Tines konkurrenter kan takke seg selv hvis de ikke nå klarer å stå bedre på egne bein?

– Vi legger til grunn at Q-Meieriene, Rørosmeieriet og Synnøve Finden vil klare å stå videre i fremtiden. Samtidig er det et oppspring av små produsenter, blant annet osteprodusenter, som ikke får noe av disse pengene, men likevel klarer seg.

Utsetter innføringen med et halvt år

Pollestad bekreftet så sent som tidligere denne måneden at planen var å innføre endringene før nyttår.

Nå er det likevel klart at endringene i tilskuddene først kommer fra 1. juli neste år.

– I og med at vi er såpass nærme årsskiftet vil vi gi aktørene mer tid til å tilpasse seg, blant annet fordi de allerede kan ha inngått avtaler med kjedene, sier Pollestad.