PST om Pride-feiring: – Forsøk på terrorhandlinger fortsatt mulig

I en fersk trusselvurdering slår PST fast at Pride-arrangementer fremdeles er et mulig terrormål i 2023. Politiet jobber for at folk skal kunne feire som normalt.

 Foto: Thomas Evensen / TV 2
Foto: Thomas Evensen / TV 2

Torsdag publiserte PST en ny trusselvurdering særlig knyttet opp mot markeringen av Pride 2023.

Terrortrusselen i Norge er moderat, og PST vurderer det fortsatt som mulig at vi vil se forsøk på terrorhandlinger fra både høyreekstreme og ekstreme islamister.

I fjor drepte Zaniar Matapour (43) to menn og skadet 23 andre da han skjøt mot utestedene London pub og Per på hjørnet. Politiet tror handlingen var islamistisk motivert, med personer fra LHBT-miljøet som mål.

Peker på enkeltpersoner

PST poengterer at LHBT+ er i fiendebildet til både høyreekstreme og ekstreme islamister, og at angrep mot denne gruppen har blitt aktualisert det siste året.

– Både høyreekstrem og ekstrem islamistisk propaganda oppfordrer til å angripe lett tilgjengelige mål med få sikringstiltak. Folkerike mål med få eller ingen sikringstiltak er derfor attraktive terrormål, og en stor del av gjennomførte og avvergede angrep har de siste årene vært rettet mot slike mål, skriver PST i trusselvurderingen.

Sikkerhetstjenesten påpeker videre at det særlig er Pride-arrangementer som samler store menneskemengder som vil være attraktive mål.

TRUSSELVURDERING: PST mener det sannsynligvis vil være enkeltpersoner som står bak et eventuelt terrorangrep mot Pride-arrangement. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2
TRUSSELVURDERING: PST mener det sannsynligvis vil være enkeltpersoner som står bak et eventuelt terrorangrep mot Pride-arrangement. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– PSTs vurdering er at et eventuelt terrorangrep mest sannsynlig vil utføres av enkeltpersoner. Både høyreekstrem og ekstrem islamistisk propaganda oppfordrer til å angripe lett tilgjengelige mål med få sikringstiltak. Slike mål gjør det mulig å ramme mange mennesker med enkle midler, heter det i rapporten.

Store variasjoner

Politiet er kjent med trusselvurderingen, og jobber for å sikre alle Pride-arrangement i henhold vil PSTs vurdering.

– Politidistriktene vil ha dialog med lokale Pride-arrangører og iverksette tiltak basert på foreliggende risikovurderinger, sier Bjørn Vandvik, avdelingsdirektør i Politidirektoratet (POD).

I tillegg til lokal dialog mellom politiet, LHBT+ organisasjoner og andre arrangører, er det også avholdt møter på nasjonalt nivå.

Hvilke politiressurser som legges ned i de ulike Pride-arrangementene, vil avgjøres på lokalt nivå.

– Det er stor variasjon mellom formatene på de ulike Pride-markeringene, og mange ulike faktorer som spiller inn i vurderingen omkring hvilke sikkerhetstiltak som skal iverksettes. Derfor vil det være lokale vurderinger som ligger til grunn for politiets sikringstiltak ved de ulike arrangementene, forklarer Vandvik.

Oppfordrer alle til å feire

Politiet skal fremdeles være med å feire Pride, og oppfordrer alle andre til å gjøre det samme.

– Politiet vil selv flagge med regnbueflagg på politiets tjenestesteder og delta på ulike arrangementer. Vi skal sørge for at rammene rundt årets arrangementer er ivaretatt så alle kan få en trygg og god Pride-feiring. Politiet oppfordrer alle til å markere og feire Pride som normalt, avslutter Vandvik.

Også daglig leder i Oslo Pride, Dan Bjørke, oppfordrer til å delta på Pride-markeringer.

– Regnbuedagene i Bergen er rett rundt hjørnet og Oslo Pride er i slutten av juni, og vi er trygge på at både Politidirektoratet, politidistriktet i Oslo og PST gjør sitt ytterste for at det skal bli en flott og verdig feiring, sier han til TV 2.

– Vi forstår at disse signalene og trusselvurderingene kan være skremmende. For oss er det viktig å komme med et budskap om at når politiet går ut og sier: «delta, bli med på markeringen og festen», så er det også vår oppfordring.