NAZISTORGANISASJON: Den nordiske motstandsbevegelsen er en uttalt nazistisk organisasjon. Men PST vurderer dem ikke som en trussel for demokratiet.
NAZISTORGANISASJON: Den nordiske motstandsbevegelsen er en uttalt nazistisk organisasjon. Men PST vurderer dem ikke som en trussel for demokratiet.
TV 2-SERIEN «DET HVITE SINNET»:

PST: Naziorganisasjon ikke en trussel mot demokratiet

– Kunnskapsløst, sier forstander Ervin Kohn i Det mosaiske trossamfunn.

I TV 2-serien «Det hvite sinnet», som omhandler det høyreekstreme miljøet i Norge i et historisk perspektiv, har programskaperne fulgt flere sentrale personer i dette miljøet de siste årene.

Den andre episoden i serien, som kan sees på TV 2 Direkte tirsdag kveld, vies i stor grad til Den nordiske motstandsbevegelsen (DNM).

DNMs uttalte mål er å velte demokratiet og innføre en nasjonalsosialistisk stat, og i programmet kommer lederen Richard Eide med en rekke antisemittiske uttalelser.

Til tross for dette vurderer ikke Politiets sikkerhetstjeneste (PST) organisasjonen som en trussel mot demokratiet.

– Det er PSTs vurdering at DNM i Norge per tid ikke utgjør en direkte trussel mot demokratiet. Uttalelser fra enkeltmedlemmer skjer stort sett innenfor ytringsfrihetens rammer, men kan ofte grense opp mot hatefulle ytringer, sier Siv Sørensen i PST.

Det får forstanderen i Det mosaiske trossamfunn Ervin Kohn til å reagere.

REAGERER: Forstander Ervin Kohn reagerer på PSTs vurdering av nazistorganisasjonen Den nordiske motstandsbevegelsen. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2
REAGERER: Forstander Ervin Kohn reagerer på PSTs vurdering av nazistorganisasjonen Den nordiske motstandsbevegelsen. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

– Den uttalelsen er en helt åpenbar bagatellisering av antisemittisme, og da vil jeg si at du ikke skjønner hvor farlig dette viruset er, sier Kohn når han hører uttalelsen fra PST.

Benekter holocaust

I «Det hvite sinnet» kommer DNM-lederen Richard Eide blant annet med uttalelser der han benekter holocaust – folkemordet på jødene under andre verdenskrig.

HOLOCAUST-FORNEKTER: Lederen i Den nordiske motstandsbevegelsen tror ikke på holocaust og utryddelsesleirene under andre verdenskrig.
HOLOCAUST-FORNEKTER: Lederen i Den nordiske motstandsbevegelsen tror ikke på holocaust og utryddelsesleirene under andre verdenskrig.

– Utryddelsesleirene som Auschwits, tror du på det?

– Nei. På den tiden der i de enkle ovnene, å kremere så mange folk på så kort tid, det var ikke mulig, svarer Eide.

– Men har du vært der (i Auschwits journ. anm.)?

– Nei, jeg har ikke det, avslører Eide.

Demokratisk beredskap

Forstander i Det mosaiske trossamfunn, Ervin Kohn er ikke overrasket over disse uttalelsene.

– Dette er jo ikke nytt for meg, sier Kohn.

IKKE OVERRASKET: Ervin Kohn syns det er bra at uttalelsene til DNM kommer fram i offentligheten. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2
IKKE OVERRASKET: Ervin Kohn syns det er bra at uttalelsene til DNM kommer fram i offentligheten. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Han syns imidlertid det bra at det kommer fram i TV 2-serien hva høyreekstreme organisasjoner som DNM står for – slik at nordmenn får økt kunnskap om disse miljøene.

– Det man gjør i denne serien er å vise det norske folk alt det som det norske folk ikke aner noe om. Det er folkeopplysning som gir oss en beredskap for å beskytte demokratiet vårt, sier Kohn.

Se «Det hvite sinnet» på TV 2 Play

Vil ha forbud

Men det å se TV 2-serien om de høyreekstreme kreftene her i landet har fått Kohn til å reflektere rundt hvor ulike diskusjonene rundt disse miljøene har vært i Norge og Tyskland.

– I Tyskland har de et lovforbud mot holocaustfornektelse, og de har et lovforbud mot nazistiske organisasjoner, forteller Kohn.

Kohn undrer seg over at Norge fortsatt ikke har et slikt forbud ettersom vi undertegnet den såkalte rasediskrimineringskonvensjonen allerede i 1970. Norge har implementert hele denne FN-konvensjonen i norsk lov bortsett fra artikkelen som omhandler forbud mot nazistiske organisasjoner og deres propaganda.

Marsjerte på Karl Johan

Uten et slik forbud i Norge kunne dermed medlemmer av den nynazistiske organisasjonen fritt marsjere opp Oslos paradegate Karl Johan i oktober i fjor.

Lederen Richard Eide tok seg til og med til rette på Løvebakken utenfor Stortinget, der han hyllet Vidkun Quisling og den tyske invasjonen av Norge i 1945.

PÅ LØVEBAKKEN: DNM-leder Richard Eide utenfor Stortinget.
PÅ LØVEBAKKEN: DNM-leder Richard Eide utenfor Stortinget.

– Det var ikke det gode som vant krigen i 1945. Det er ikke de gode som har regjert Norge siden, proklamerte Eide.

PST følger med

PST fulgte med på aksjonen. Kun et fåtall av de som var med i marsjen var nordmenn.

IKKE MANGE NORDMENN: De fleste av de som var med på aksjonen utenfor Stortinget var svenske nynazister.
IKKE MANGE NORDMENN: De fleste av de som var med på aksjonen utenfor Stortinget var svenske nynazister.

– DNM har hatt liten tilvekst av nye medlemmer de siste årene. De få aktive medlemmene i 2023 er hovedsakelig menn bosatt på Østlandet, sier strategisk analytiker i PST, Siv Sørensen

– I det digitale domenet finnes det et større antall mennesker som sympatiserer med DNM, uten at dette nødvendigvis skjerper trusselbildet, sier hun.

PST: Siv Sørensen er strategisk analytiker i Politiets sikkerhetstjeneste
PST: Siv Sørensen er strategisk analytiker i Politiets sikkerhetstjeneste

Men selv om de ikke var så mange de som marsjerte under DNMs flagg og faner denne dagen, var synet av nazisymboler og nazipropaganda midt i Oslo sentrum likevel skremmende for de forbipasserende - inkludert forstander Ervin Kohn.

– Når jeg ser disse i våre gater eller med ropert foran Stortinget, så tenker jeg at dette er et faresignal for det norske siviliserte samfunn, sier Kohn.

Antisemittisme

I programmet «Det hvite sinnet» kommer DNM-lederen med flere antisemittiske uttalelser.

MARSJERTE: En gruppe fra den nordiske motstandsbevegelsen marsjerte opp Karl Johansgt i Oslo i fjor høst.
MARSJERTE: En gruppe fra den nordiske motstandsbevegelsen marsjerte opp Karl Johansgt i Oslo i fjor høst.

– Etter at tyskerne tapte andre verdenskrig, så ble Norge okkupert av en globalistisk og sionistisk elite som sakte, men sikkert har jobbet for det som er EU i dag, er et av utsagnene fra DNM-leder Richard Eide.

– Antisemittisme er en sykdom som sykeliggjør samfunnet vårt og gjør samfunnet vårt usivilisert, sier Kohn.

TV 2 har lagt fram DNM-lederens uttalelser for Politiets sikkerhetstjeneste og bedt om deres vurdering av organisasjonen i dag.

Deres konklusjon er altså at DNM ikke er en trussel mot demokratiet.

Kunnskapshull

Ervin Kohn rister på hodet.

– Jeg tenker at de her har et kunnskapshull i PST. Du må ha kjennskap til antisemittismen og dens historie, sier han.

PST ønsker ikke å kommentere Kohns uttalelser direkte, men ønsker å presisere følgende:

«I nasjonal trusselvurdering beskriver vi trusselaktører i Norge og deres fiendebilde, og de ulike konspirasjonsteoriene de baserer sin ekstreme ideologi på. Jøder inngår i fiendebildet til både høyreekstremister og ekstreme islamister i Norge, og de mest sentrale konspirasjonsteoriene innen en rekke ekstreme ideologier baserer seg på antisemittisme».